หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > ผู้บริหารและบุคลากรสำนักศึกษาทั่วไปฯ เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2563
ผู้บริหารและบุคลากรสำนักศึกษาทั่วไปฯ เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2563

ผู้ดูแลเว็บ GE
2020-11-02 11:29:00

ผู้บริหารและบุคลากรสำนักศึกษาทั่วไปฯ  เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2563

ในวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00  น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นเจ้าภาพในการนำผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๓ ถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายอภินันท์ เผือกผ่อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรของสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดพระประโทณเจดีย์วรวิหาร อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐม ขออนุโมทนาโดยทั่วกัน


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th