หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > ประกาศเลื่อนการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป
ประกาศเลื่อนการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป

ผู้ดูแลเว็บ GE
2019-10-24 14:29:17


สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-1601265-70 ต่อ 201
เว็บไซต์สำนัก : http://gen-ed.ssru.ac.th
เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://m.facebook.com/ge.ssru
ประชาสัมพันธ์สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th