หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ร่วมประชุมการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ด้านเทคเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ (Fast track) ประจำปีงบประมาณ 2564
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ร่วมประชุมการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ด้านเทคเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ (Fast track) ประจำปีงบประมาณ 2564

ผู้ดูแลเว็บ GE
2020-10-20 16:21:44

สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส ร่วมประชุมการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 
ด้านเทคเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ (Fast track) ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 20 ตุลาคม 2563 9 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริลักษณ์ เกตุฉาย เป็นประธานในการประชุมการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ด้านที่ 3 ด้านเทคเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ ประจำปีงบประมาณ 2564 พร้อมด้วย อาจารย์อภิรักษ์ ธิตินฤมิต รอง
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กันยพัชร์ ธนกุลวุฒิโรจน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพและรายได้ โดยมีว่าที่ ร.ต. หญิงอนุสรา จันทร์ประภาสและ  นางสาวกังสดาร  แตงน้อย บุคลากรสำนักวิชาการศึกษาทั่วไป  เข้าร่วมประชุม ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Training Room 1  อาคาร 31 ชั้น 2


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th