หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > จีอีสวนสุนันทา ประชุมคณะกรรมการวิชาการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ครั้งที่ 6/2563
จีอีสวนสุนันทา ประชุมคณะกรรมการวิชาการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ครั้งที่ 6/2563

ผู้ดูแลเว็บ GE
2020-11-23 09:45:09

                      วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ โดย อาจารย์นภาศรี สุวรรณโชติ  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะกรรมการวิชาการสำนักฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการวิชาการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ครั้งที่ 6/2563 โดยได้ประชุมหารือการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป และการพิจารณาผลการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปประจำภาคเรียนที่ 1/2563  ณ ห้องประชุม3422 อาคาร 34

 


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์ 

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge 

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th