หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > เปิดลงลงทะเบียนรับเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (Tablet) นักศึกษารหัส 61, 62, 63 (รอบเก็บตก 2)
เปิดลงลงทะเบียนรับเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (Tablet) นักศึกษารหัส 61, 62, 63 (รอบเก็บตก 2)

ผู้ดูแลเว็บ GE
2021-03-10 11:30:58

เปิดลงลงทะเบียนรับเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (Tablet)  นักศึกษารหัส 61, 62, 63  (รอบเก็บตก 2)

***กำหนดการลงทะเบียน วันที่ 25 มกราคม - 10 มีนาคม 2564 ที่เว็บไซต์ http://www.ge-tablet.ssru.ac.th/

***กำหนดการรับเครื่อง    วันที่ 1 - 15 มีนาคม 2564

สถานที่รับ อาคาร 34 ชั้น 2 ห้อง 3422

***สามารถลงทะเบียนได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น กรุณาศึกษาขั้นตอนการลงทะเบียนโดยระเอียดก่อนลงทะเบียน


????เอกสารหลักฐานที่ต้องเตรียมมาในวันรับเครื่องแท็บเล็ต

✍️สำหรับกรณีรับด้วยตนเอง

1. ใบรายการรับเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (Tablet) จำนวน 2 ชุด พร้อมลงลายมือชื่อ

2. บัตรนักศึกษาหรือบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง

3. สำเนาบัตรนักศึกษาหรือบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด พร้อมรับรองสำเนา

4. สำเนาใบเสร็จชำระค่าลงทะเบียนเรียน ที่ระบุค่าอุปกรณ์การเรียน จำนวน 1 ชุด พร้อมรับรองสำเนา

✍️สำหรับกรณีมอบอำนาจผู้อื่นรับแทน (สำหรับนักศึกษาที่ไม่สามารถมารับเองได้ให้ลงทะเบียนแบบ มอบอำนาจผู้อื่นรับแทน)

1. ใบรายการรับเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (Tablet) จำนวน 2 ชุด

2. สำเนาบัตรนักศึกษาหรือบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด พร้อมรับรองสำเนา

3. สำเนาใบเสร็จชำระค่าลงทะเบียนเรียน ที่ระบุค่าอุปกรณ์การเรียน (แบบชัดเจน) จำนวน 1 ชุด พร้อมรับรองสำเนา

4. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนาผู้รับแทน จำนวน 1 ชุด พร้อมรับรองสำเนา

5. หนังสือมอบอำนาจ จำนวน 1 ชุด (ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ที่ลงทะเบียนรับแท็บเล็ต http://www.ge-tablet.ssru.ac.th)

????หมายเหตุ

1. กรณีไม่พบข้อมูลในระบบลงทะเบียนรับคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (Tablet) แต่มีหลักฐานใบเสร็จชำระค่าลงทะเบียนเรียนที่มีค่าสื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้ สามารถติดต่อแจ้งแก้ไข เพิ่มเติมข้อมูลได้ที่ 02-1601265 ต่อ 301, 303 (แจ้งก่อนวันที่รับเครื่อง 1 วัน)

2. กรณีไม่มีใบเสร็จชำระค่าลงทะเบียนเรียนที่มีค่าสื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้ สามารถติดต่อขอออกใหม่ได้ที่ การเงินมหาวิทยาลัย ตึกอธิการบดี (ค่าธรรมเนียม 100 บาท)


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th