หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > คณะผู้บริหาร และบุคลากรสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมแสดงความยินดีแด่ อาจารย์นภาศรี สุวรรณโชติ ในโอกาสได้รับแต่งตั้งเป็น รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ
คณะผู้บริหาร และบุคลากรสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมแสดงความยินดีแด่ อาจารย์นภาศรี สุวรรณโชติ ในโอกาสได้รับแต่งตั้งเป็น รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

ผู้ดูแลเว็บ GE
2020-11-17 15:58:36

ร่วมแสดงความยินดีแด่รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

                      คณะผู้บริหาร และบุคลากรสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมแสดงความยินดีแด่ อาจารย์นภาศรี สุวรรณโชติ ในโอกาสได้รับแต่งตั้งเป็น รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้แต่งตั้ง อาจารย์นภาศรี สุวรรณโชติ ให้ดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป 


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์ 

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge 

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th