หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > ผู้อำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ตรวจเยี่ยมการรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2 โควตา รอบที่ 3 admission 1
ผู้อำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ตรวจเยี่ยมการรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2 โควตา รอบที่ 3 admission 1

ผู้ดูแลเว็บ GE
2020-07-13 11:52:06

ผู้อำนวยการและรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เข้าตรวจเยี่ยมการรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ รอบที่ 2 โควตา รอบที่ 3 admission 1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง ผู้อำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ร่วมตรวจเยี่ยมการรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2 โควตา รอบที่ 3 admission 1 กำหนดรายงานตัวตั้งแต่วันที่ 10 – 12 มิถุนายน 2563 ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา ชั้น 4 และเพื่อให้สอดคล้องกับการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า COVID-19 มหาวิทยาลัยได้มีการดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อสถานที่รับรายงานตัว รวมถึง มีมาตรการคัดกรองและการเว้นระยะห่าง ตลอดจนบริการเจลแอลกอฮอลล้างมือ ส่วนเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการทุกคนก็สวมใส่หน้ากากอนามัยและ Face Shield เพื่อความมั่นใจในการให้บริการแบบปลอดเชื้ออีกด้วย


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th