หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > แจ้งการทำกิจกรรมเก็บคะแนน e-Learning ช่วงที่ 1 หน่วยที่ 1 - 4 ผ่านเว็บไซต์รายวิชา
แจ้งการทำกิจกรรมเก็บคะแนน e-Learning ช่วงที่ 1 หน่วยที่ 1 - 4 ผ่านเว็บไซต์รายวิชา

ผู้ดูแลเว็บ GE
2020-05-19 15:08:33

แจ้งการทำกิจกรรมเก็บคะแนน e-Learning ช่วงที่ 1 หน่วยที่ 1 - 4 ผ่านเว็บไซต์รายวิชา นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป (GE)


ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th