หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > ประกาศรายชื่อนักศึกษาสอบกลางภาค (ย้อนหลัง) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ประกาศรายชื่อนักศึกษาสอบกลางภาค (ย้อนหลัง) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ผู้ดูแลเว็บ GE
2019-10-08 13:13:01
>>> ดาวน์โหลด ข้อปฏิบัติสำหรับนักศึกษาในการสอบรายวิชาศึกษาทั่วไป

ตรวจสอบรายชื่อสอบกลางภาค (ย้อนหลัง) ผ่านระบบตรวจสอบตารางสอบรายวิชาศึกษาทั่วไป  >>คลิกเข้าระบบ

หรือ ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบกลางภาค (ย้อนหลัง) ภาคเรียนที่ 1/2562 >> คลิกเพื่อตรวจสอบ