หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > บุคลากรสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ เข้าร่วมประชุมประจำปีงบประมาณ 2563
บุคลากรสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ เข้าร่วมประชุมประจำปีงบประมาณ 2563

ผู้ดูแลเว็บ GE
2020-06-04 14:00:11

บุคลากรสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ เข้าร่วมโครงการประชุมบุคลากรเพื่อมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2563 ร่วมรับฟัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง  รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ในหัวข้อ การบริหารและพัฒนาด้านกายภาพ การเงินและการคลัง ทาง Facebook Live กลุ่ม บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th