หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > บุคลากรสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ เข้าร่วมประชุมประจำปีงบประมาณ 2563
บุคลากรสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ เข้าร่วมประชุมประจำปีงบประมาณ 2563

ผู้ดูแลเว็บ GE
2020-06-04 13:47:27

บุคลากรสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ เข้าร่วมโครงการประชุมบุคลากรเพื่อมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2563ร่วมรับฟัง รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆขำรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ในหัวข้อ SSRU Next และแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ ทาง Facebook Live กลุ่ม บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th