ผลการค้นหา : SSRU

ผู้บริหาร และบุคลากร สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ มอบความสุขและสวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๑
ผู้บริหาร และบุคลากร สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ มอบความสุขและสวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๑     ...
2018-09-18 14:00:30
วันที่ 26 ธันวาคม 2560 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ประชุมบุคลากรครั้งที่ 7/2560
         วันที่ 26 ธันวาคม 2560 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนร ...
2018-09-18 14:00:39
สิ้นสุดโครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนด้วย E-Book แบบ INTERACTIVE
         สิ้นสุดโครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนด้วย E-Book แบบ INTERACTIVE&n ...
2018-09-18 14:00:43
ปลอดภัยไว้ก่อน GE ซ้อมหนีอัคคีภัย ประจำปี2561
ปลอดภัยไว้ก่อน GE ซ้อมหนีอัคคีภัย ประจำปี2561 บุคลากรสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ซักซ้อมความเ ...
2018-09-18 14:00:47
วันที่ 19 ธันวาคม 2560 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ เข้าร่วมโครงการสถานการณ์ฉุกเฉิน (การดับเพลิงขั้นต้น)ประจำปี 2561
            สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ เข้าร่วมโครงการสถานการณ์ฉุกเฉิน ( ...
2018-09-18 14:01:51
"มร.สส. จับมือ สพป.พิจิตร เขต 2 ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น" ปี61
"มร.สส. จับมือ สพป.พิจิตร เขต 2 ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น" ปี61  &n ...
2018-09-18 14:01:47
วันที่ 8 ธันวาคม 2560 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป ประชุมผู้บริหารเพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป ประชุมผู้บริหารเพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์วันที่ 8 ธันวาคม 2560 สำนักวิชากา ...
2018-09-18 14:03:17