ผลการค้นหา : SSRU

ประกาศรายชื่อนักศึกษาสอบปลายภาค (ย้อนหลัง) ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม
>>> ดาวน์โหลด ข้อปฏิบัติสำหรับนักศึกษาในการสอบรายวิชาศึกษาทั่วไปศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐมร ...
2019-07-19 17:18:36
จีอีสวนสุนันทาเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านอีเลิร์นนิง 2562
               วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป ...
2019-07-09 15:22:22
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ (จีอี) เข้าร่วมประชุม กบม. ครั้งที่ 7/2562
               วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตรา ...
2019-07-18 11:25:11
บรรยากาศสอบปลายภาค ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 กำหนดสอบวันที่ 1-5 กรกฎาคม 2562
               บรรยากาศสอบปลายภาค ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา ...
2019-07-05 10:18:30
สนุกสนานไปกับงานวิจัย
               วันที่ 25 มิถุนายน 2562 สำนักวิชาการศึกษาทั่ว ...
2019-06-26 15:41:22
จีอีสวนสุนันทาเข้าร่วมประชุมงาน WUNCA ครั้งที่ 39
               วันที่ 25-29 มิถุนายน 2562 สำนักวิชาการศึกษาท ...
2019-06-26 16:13:59
เรียนรู้ความจริงของชีวิตไปกับจีอี
               วันที่ 25 มิถุนายน 2562 สำนักวิชาการศึกษาทั่ว ...
2019-06-25 10:21:33