ผลการค้นหา : SSRU

แนะนำห้องสอบ 29201 อาคารสมาคมศิษย์เก่าสวนสุนันทา
          แนะนำห้องสอบ 29201 อาคารสมาคมศิษย์เก่าสวนสุนันทา เป็นสถ ...
2018-10-10 17:55:28
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตรวจเยี่ยมสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ประจำปี 2561
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตรวจเยี่ยมสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ประจำปี 2561    &nbs ...
2018-10-10 21:14:16
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ เข้าร่วมประชุมทบทวนแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-พ.ศ.2564) และประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ระดับหน่วยงานเจ้าภาพ)
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ เข้าร่วมประชุมทบทวนแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-พ ...
2018-10-08 10:40:19
“คุณภาพชีวิตดี เริ่มต้นที่ตัวเรา” โดยนายแพทย์มาโนช ลีโทชวลิต
          วันที่ 18 กันยายน 2561 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียน ...
2018-10-10 18:10:48
จีอีสวนสุนันทาเตรียมความพร้อมจัดสอบกลางภาค 1/2561 ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม
          วันที่ 18 กันยายน 2561 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียน ...
2018-10-08 10:43:32