ผลการค้นหา : SSRU

ซัมเมอร์นี้!! จีอีเชิญชวนเข้ารับฟังการรบรรยาย หมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 3/2560 ประจำเดือนมิถุนายน
ซัมเมอร์นี้!! จีอีเชิญชวนเข้ารับฟังการรบรรยาย หมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 3/2560 ประจำเดือนมิถ ...
2018-09-18 13:40:43
ซัมเมอร์นี้!! จีอีเชิญชวนเข้ารับฟังการรบรรยาย หมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 3/2560 ประจำเดือนพฤษภาคม
ซัมเมอร์นี้!! จีอีเชิญชวนเข้ารับฟังการรบรรยาย หมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 3/2560 ประจำเดื ...
2018-09-18 13:40:48
ให้นักศึกษาเข้าทำแบบประเมินอาจารย์ผู้สอนในระบบตรวจสอบและติดตามผลการเรียน
ให้นักศึกษาเข้าทำแบบประเมินอาจารย์ผู้สอนในระบบตรวจสอบและติดตามผลการเรียนอย่าลืมเข้าไปทำแบบประมินอาจา ...
2018-09-18 13:41:01
เปิดให้นักศึกษาสามารถยื่นใบคำร้องขอยกเลิกวิชาเรียนจีอี ล่าช้า ภาคเรียนที่ 2/2560
เปิดให้นักศึกษาสามารถยื่นใบคำร้องขอยกเลิกวิชาเรียนจีอี ล่าช้า ภาคเรียนที่ 2/2560      ...
2018-09-18 13:41:06
"จีอีสวนสุนันทา เสริมสร้างทักษะบุคลากรด้านเทคโนโลยี พัฒนาสื่อนวัตกรรมยุค 4.0"
"จีอีสวนสุนันทา เสริมสร้างทักษะบุคลากรด้านเทคโนโลยี พัฒนาสื่อนวัตกรรมยุค 4.0"    ...
2018-09-18 13:41:11
นักศึกษาสามารถตรวจสอบตารางเรียนหมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 3/2560 (Summer) ได้แล้วที่นี่!!
โหลดเก็บไว้ได้เลย==> นักศึกษาสามารถตรวจสอบตารางเรียนหมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 3/2560 (Sum ...
2018-09-18 13:41:18
วันที่ 26 เมษายน 2561 กำหนดสอบปลายภาคระหว่างวันที่ 9 - 26 เมษายน 2561
บรรยากาศสอบรายวิชาศึกษาทั่วไปวันที่ 26 เมษายน 2561 กำหนดสอบปลายภาคระหว่างวันที่ 9 - 26 เมษายน 2561 # ...
2018-09-18 13:42:56
"จีอีสวนสุนันทาผลักดันแผนปฏิบัติการปี61 ผอ.ย้ำร่วมขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์"
"จีอีสวนสุนันทาผลักดันแผนปฏิบัติการปี61 ผอ.ย้ำร่วมขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์"วันที่ 25 เมษายน ...
2018-09-18 13:43:01
วันที่ 24 เมษายน 2561 กำหนดสอบปลายภาคระหว่างวันที่ 9 - 26 เมษายน 2561
บรรยากาศสอบรายวิชาศึกษาทั่วไปวันที่ 24 เมษายน 2561 กำหนดสอบปลายภาคระหว่างวันที่ 9 - 26 เมษายน 2561 # ...
2018-09-18 13:43:12
24 เมษายน 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยนานาชาติ ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม สอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต และเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ
บรรยากาศสอบรายวิชาศึกษาทั่วไปวันที่ 24 เมษายน 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยนานาชาติ ศูนย ...
2018-09-18 13:43:07