ผลการค้นหา : SSRU

สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ คณะวิทยาการจัดการ
วันที่ 28 ธันวาคม 2563 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ นำโดย อาจารย์นภาศ ...
2020-12-29 21:27:37
แจ้งกำหนดวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบกลางภาค 2/2563 รายวิชาศึกษาทั่วไปฯ
ข่าวประชาสัมพันธ์ แจ้งกำหนดวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบกลางภาค 2/2563 รายวิชาศึกษาทั่วไปฯ จากเดิม ...
2021-01-08 14:19:55
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0201 การใช้ภาษาไทย (สำหรับกลุ่มเรียน 002 )
ขอเชิญรับฟังบรรยายGEN0201 การใช้ภาษาไทย (สำหรับกลุ่มเรียน 002 พฤหัสบดี 08.00-11.00 น.)โดย ผู้ช่วยศาส ...
2021-01-08 14:05:38
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0205 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน (สำหรับกลุ่มเรียน 001)
ขอเชิญรับฟังบรรยายGEN0205 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน (สำหรับกลุ่มเรียน 001 อังคาร 08.00 น. - 11.00 ...
2021-01-08 14:11:57
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0201 การใช้ภาษาไทย(สำหรับกลุ่มเรียน 001 )
ขอเชิญรับฟังบรรยายGEN0201 การใช้ภาษาไทย(สำหรับกลุ่มเรียน 001 พุธ 11.00-14.00 น.)โดย ได้รับเกียรติจาก ...
2021-01-08 13:46:17
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0115 ภาพยนตร์วิจักษ์ (สำหรับกลุ่มเรียน 003 )
ขอเชิญรับฟังบรรยายGEN0115 ภาพยนตร์วิจักษ์ (สำหรับกลุ่มเรียน 003 ศุกร์ 14.00 น. - 17.00 น.)โดย ผู้ช่ว ...
2021-01-08 13:51:38
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0301 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร (สำหรับกลุ่มเรียน 001 )
ขอเชิญรับฟังบรรยายGEN0301 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร (สำหรับกลุ่มเรียน 001 วันอังคาร เวลา 11.0 ...
2021-01-08 13:15:27
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0301 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร (สำหรับกลุ่มเรียน 001.)
ขอเชิญรับฟังบรรยายGEN0301 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร (สำหรับกลุ่มเรียน 001 อังคาร 11.00-14.00 ...
2021-01-08 13:25:46
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0306 สุขภาพสำหรับชีวิตยุคใหม่ (สำหรับกลุ่มเรียน 002)
ขอเชิญรับฟังบรรยายGEN0306 สุขภาพสำหรับชีวิตยุคใหม่ (สำหรับกลุ่มเรียน 002 ศุกร์ 11.00 น. - 14.00 น.)โ ...
2021-01-08 13:30:52
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0304 รู้เท่าทันดิจิทัล (สำหรับกลุ่มเรียน 001 )
ขอเชิญรับฟังบรรยายGEN0304 รู้เท่าทันดิจิทัล (สำหรับกลุ่มเรียน 001 จันทร์  08.00 น. - 11.00 น.)อ ...
2021-01-08 13:38:51