ผลการค้นหา : SSRU

จีอีสวนสุนันทารุกครั้งใหญ่เตรียมนำ SSRU Active MOOC ระบบล้ำยุคมาใช้ เน้นเรียนรู้พร้อมลงมือปฏิบัติจริง
จีอีสวนสุนันทารุกครั้งใหญ่เตรียมนำ SSRU Active MOOCระบบล้ำยุคมาใช้ เน้นเรียนรู้พร้อมลงมือปฏิบัต ...
2018-09-18 13:57:59
อาจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง ผู้อำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ สวัสดีปีใหม่ คณะกรรมการอำนวยการของสำนักฯ
อาจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง ผู้อำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ สวัสดีปีใหม่ คณะกรรมการอำนวยการของสำนั ...
2018-09-18 13:58:18
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการสำนักฯครั้งที่1/2561
“จีอีต้องเข้าสู่การปฏิบัติอย่างเข้มข้น ต้องปฏิวัติเรื่องการจัดการเรียนการสอนที่วัดประเมินผลด้า ...
2018-09-18 13:58:13
เคล็ด (ไม่) ลับ ให้ได้ “ A “ วิชา GE
เคล็ด (ไม่) ลับ ให้ได้ “ A “ วิชา GE"อ่านหนังสือแบบกวาดสายตาก่อน1รอบ แล้วสรุปเ ...
2018-09-18 13:58:32
ข้อคิดดีๆ จากคุณชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ บรรยายวิชา GEH2202 ความจริงของชีวิต
“ชีวิตคือความจริง ความจริงคือประสบการณ์ ประสบการณ์คือความรู้ เมื่อมีความรู้ก็มีความฉลาด และเมื ...
2018-09-18 13:58:27
วิดีโอ เรียนวิชา GE ยังไงให้ได้เกรด "A" Ep.1
วิดีโอ เรียนวิชา GE ยังไงให้ได้เกรด "A" ...
2018-09-18 13:59:20
ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดสอบรายวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2/2560 ของมหาวิทยาลัย และทั้ง 4 ศูนย์การศึกษา
วันที่ 12 มกราคม 2561 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ประชุมเตรียมความพร ...
2018-09-18 13:59:26
วันที่ 12 มกราคม 2561 ได้รับเกียรติจาก ดร.พนม ปีย์เจริญ อาจารย์นักพูดชื่อดัง บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป
คำพูดเป็นสิ่งสำคัญมาก พูดแล้วให้น่าสนใจ พูดแล้วให้น่าติดตาม น้ำเสียงอารมณ์ให้สอดคล้อง และชัดเจน เพื่ ...
2018-09-18 13:58:36
วันที่ 11 มกราคม 2561 ได้รับเกียรติจาก ดร. อานนท์ นัจสถาปนิก ผู้อำนวยการ & CEO, ประธานมูลนิธิ สถาบัน Sydney Institute of Technology & Kent Institute of Business and Technology- Australia บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป
“การใช้ชีวิตอย่างมีความสุข คิดเพื่อเปลี่ยนแปลงให้ดีกว่าเดิม มีทักษะในการแก้ปัญหา การใช้นวัตกกร ...
2018-09-18 13:59:37