ผลการค้นหา : PRGESSRU

ผู้บริหารและบุคลากรสำนักศึกษาทั่วไปฯ เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2563
ผู้บริหารและบุคลากรสำนักศึกษาทั่วไปฯ  เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 256 ...
2020-11-02 11:29:00
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2563
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2563วันที่ 12 ตุลาคม 2563 สำนัก ...
2020-10-14 13:53:31
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ "พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร"
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ "พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภ ...
2020-10-14 14:32:08
ประกาศรายชื่อสอบปลายภาคเพิ่มเติม รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียน กลุ่มเรียน 002
>>> ดาวน์โหลด คู่มือระบบสอบออนไลน์ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป.pdf>>> ดาวน์โหลด กำหนด ...
2020-10-15 11:02:53
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน จีอี ร่วมรับฟังสรุปผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
วันที่ 9 ตุลาคม 2563 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง ผู้อำนวยการ มอ ...
2020-11-16 10:50:20
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ เข้าร่วมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2562
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ เข้าร่วมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำ ...
2020-11-16 10:33:17
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0101 ชาววังสวนสุนันทา
ขอเชิญรับฟังบรรยายGEN0101 ชาววังสวนสุนันทาโดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา สมไพบูลย ...
2020-10-08 11:10:58
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0203 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ
ขอเชิญรับฟังบรรยาย  GEN0203 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ  โดย ได้รับเกียรติจาก คุณณัฐพร &nbs ...
2020-10-01 14:22:21
ร่วมแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ท่านใหม่
อาจารย์ ดร.เจตน์สฤษฏิ์ อังศุกาญจนกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และหัวหน้าสาขาวิชาการบริห ...
2020-10-02 11:26:39