ผลการค้นหา : PRGESSRU

ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEL0203 ภาษาในกลุ่มประชาคมอาเซียน
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEL0203 ภาษาในกลุ่มประชาคมอาเซียนโดย อาจารย์เฉลิมพล ทัพซ้าย พร้อมด้วย อาจารย์บุญฤ ...
2020-07-16 15:10:35
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0201 การใช้ภาษาไทย
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0201 การใช้ภาษาไทย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ อัจฉริยะประสิทธิ์ พร้อมด ...
2020-07-16 15:17:00
การบรรยายรายวิชา GEL0103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียน
การบรรยายรายวิชา GEL0103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียนโดย อาจารย์รติรัตน์ ณ สงขลา พร้อมด ...
2020-07-15 11:27:29
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0302 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต
ขอเชิญรับฟังบรรยาย  GEN0302 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต  โดย อาจารย์กรกมล ชูช่ ...
2020-07-15 11:53:10
จีอีสวนสุนันทา ร่วมประชุมกำหนดทิศทางพัฒนามหาวิทยาลัย
จีอีสวนสุนันทา ร่วมประชุมกำหนดทิศทางพัฒนามหาวิทยาลัยวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ...
2020-07-15 13:34:23
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0101 ชาววังสวนสุนันทา
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0101 ชาววังสวนสุนันทา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มณีวัฒนา พร้อมด้วย ผู้ช ...
2020-07-15 13:53:16
ขอเชิญรับฟังบรรยาย รายวิชา GEN0109 ศาสตร์แห่งราชันย์
ขอเชิญรับฟังบรรยาย  รายวิชา GEN0109 ศาสตร์แห่งราชันย์  โดย พลโท ดร.ทวี แจ่มจำรัส  วัน ...
2020-07-13 14:53:12
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEH0202 ความจริงของชีวิต โดย อาจารย์ ดร.ศิริมาลย์ วัฒนา
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEH0202 ความจริงของชีวิต  โดย อาจารย์ ดร.ศิริมาลย์ วัฒนา วันที่ 10 ...
2020-07-13 15:32:25
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEL0103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียน โดย อาจารย์รติรัตน์ ณ สงขลา พร้อมด้วย อาจารย์อรพรรณ เดชา
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEL0103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียนโดย อาจารย์รติรัตน์ ณ สงขลา พร้อ ...
2020-07-15 11:05:58
ขอเชิญรับฟังบรรยาย รายวิชา GEN0305 นันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต โดย อาจารย์ ธนาเดช โพธิ์ศรี
ขอเชิญรับฟังบรรยายรายวิชา GEN0305 นันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิตโดย อาจารย์ ธนาเดช โพธิ์ศรีวันที่ 10 กรกฎ ...
2020-07-13 15:50:04