ผลการค้นหา : GESSRU

เคล็ด (ไม่) ลับ ให้ได้ " A " วิชา GE "
          เคล็ด (ไม่) ลับ ให้ได้ " A " วิชา GE "เน้นการอ่านห ...
2018-09-18 13:59:46
จัดอย่างยิ่งใหญ่!! GE จัดอย่างต่อเนื่องเชิญวิทยากรบรรยาย รายวิชาศึกษาทั่วไป 2/2560
จัดอย่างยิ่งใหญ่!! GE จัดอย่างต่อเนื่องเชิญวิทยากรบรรยาย รายวิชาศึกษาทั่วไป 2/2560    &nbs ...
2018-09-18 13:59:59
“เตรียมความพร้อมโครงการพัฒนาการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 2”
“เตรียมความพร้อมโครงการพัฒนาการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 2”      ...
2018-09-18 13:59:54
สำนักนักวิชาการศึกษาทั่วไป ฯ เตรียมความพร้อมระบบเข้าชั้นเรียน 2/2560 GE Smart Classrooms
สำนักนักวิชาการศึกษาทั่วไป ฯ เตรียมความพร้อมระบบเข้าชั้นเรียน 2/2560 GE Smart Classrooms  ...
2018-09-18 14:00:17
สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๑
สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๑ผู้บริหาร และบุคลากรสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ไหว้ ...
2018-09-18 14:00:13
เคล็ด(ไม่)ลับให้ได้ “A”วิชา GE
เคล็ด(ไม่)ลับให้ได้ “A”วิชา GE"ตั้งเป้าหมาย จะต้องได้เกรด A แบ่งเวลาอ่านหนังสือ สรุ ...
2018-09-18 14:00:09
จัดอย่างยิ่งใหญ่!! GE จัดอย่างต่อเนื่องเชิญวิทยากรบรรยาย รายวิชาศึกษาทั่วไป 2/2560
 จัดอย่างยิ่งใหญ่!! GE จัดอย่างต่อเนื่องเชิญวิทยากรบรรยาย รายวิชาศึกษาทั่วไป 2/2560  ...
2018-09-18 14:00:04
สำนักนักวิชาการศึกษาทั่วไป ฯ เตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนและระบบการเรียนออนไลน์ ศูนย์การศึกษาสมุทรสงคราม
สำนักนักวิชาการศึกษาทั่วไป ฯ เตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนและระบบการเรียนออนไลน์ ศูนย์การศึกษา ...
2018-09-18 14:00:22
GE ส่งความสุขเทศกาลปีใหม่ 2561 ให้หน่วยงานมหาวิทยาลัย
GE ส่งความสุขเทศกาลปีใหม่ 2561 ให้หน่วยงานมหาวิทยาลัย   ...
2018-09-18 14:00:26