ผลการค้นหา : GESSRU

วันที่ 12 มกราคม 2561 ได้รับเกียรติจาก ดร.พนม ปีย์เจริญ อาจารย์นักพูดชื่อดัง บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป
คำพูดเป็นสิ่งสำคัญมาก พูดแล้วให้น่าสนใจ พูดแล้วให้น่าติดตาม น้ำเสียงอารมณ์ให้สอดคล้อง และชัดเจน เพื่ ...
2018-09-18 13:58:36
วันที่ 11 มกราคม 2561 ได้รับเกียรติจาก ดร. อานนท์ นัจสถาปนิก ผู้อำนวยการ & CEO, ประธานมูลนิธิ สถาบัน Sydney Institute of Technology & Kent Institute of Business and Technology- Australia บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป
“การใช้ชีวิตอย่างมีความสุข คิดเพื่อเปลี่ยนแปลงให้ดีกว่าเดิม มีทักษะในการแก้ปัญหา การใช้นวัตกกร ...
2018-09-18 13:59:37
ศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน กล่าวปาฐกถาเรื่อง สังคมไทยกับประชาคมอาเซียน 20 มกราคม 2559
“… อย่าหยุดเรียนรู้ อย่าหยุดหาคำตอบในสิ่งที่สงสัยใคร่รู้ แต่จงตั้งคำถามและหาคำตอบสำหรับ ...
2018-09-18 13:59:32
จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสำนัก ครั้งที่ 1
          วันที่ 9 มกราคม 2561 สานักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ จัดประชุมคณะกร ...
2018-09-18 13:59:41
บรรยากาศการเรียนเช้านี้ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ สื่อสารและการเรียนรู้
บรรยากาศการเรียนเช้านี้ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ สื่อสารและการเรียนรู้    & ...
2018-09-18 13:59:50
เคล็ด (ไม่) ลับ ให้ได้ " A " วิชา GE "
          เคล็ด (ไม่) ลับ ให้ได้ " A " วิชา GE "เน้นการอ่านห ...
2018-09-18 13:59:46
จัดอย่างยิ่งใหญ่!! GE จัดอย่างต่อเนื่องเชิญวิทยากรบรรยาย รายวิชาศึกษาทั่วไป 2/2560
จัดอย่างยิ่งใหญ่!! GE จัดอย่างต่อเนื่องเชิญวิทยากรบรรยาย รายวิชาศึกษาทั่วไป 2/2560    &nbs ...
2018-09-18 13:59:59
“เตรียมความพร้อมโครงการพัฒนาการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 2”
“เตรียมความพร้อมโครงการพัฒนาการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 2”      ...
2018-09-18 13:59:54
สำนักนักวิชาการศึกษาทั่วไป ฯ เตรียมความพร้อมระบบเข้าชั้นเรียน 2/2560 GE Smart Classrooms
สำนักนักวิชาการศึกษาทั่วไป ฯ เตรียมความพร้อมระบบเข้าชั้นเรียน 2/2560 GE Smart Classrooms  ...
2018-09-18 14:00:17
สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๑
สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๑ผู้บริหาร และบุคลากรสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ไหว้ ...
2018-09-18 14:00:13