ผลการค้นหา : GESSRU

จีอีสวนสุนันทาเชิญชวนรับฟังการบรรยายหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 1/2561
           สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ( GE ) ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ...
2018-10-08 15:03:19
"จีอีสวนสุนันทาจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562"
           วันที่ 14 สิงหาคม 2562 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมกา ...
2018-10-08 14:41:31
แนะนำรายวิชาศึกษาทั่วไปสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (www.ssru.ac.th) ...
2018-09-18 13:21:38
ดาวน์โหลด ตารางเรียนรายวิชาจีอี ปีการศึกษา 1/2561
ดาวน์โหลดเอกสาร >> รวมตารางเรียนจีอีทุกรายวิชา GE1-61.pdfมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (www ...
2018-09-18 13:21:48
"จีอีเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนปีการศึกษา 1/2561 ณ ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง"
           วันที่ 9 สิงหาคม 2561 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการ ...
2018-10-08 14:39:35
TCAS สวนสุนันทายังฮอต!! ยอดสมัคร 46,433 คน รับได้แค่ 7,439 คน
           วันสุดท้ายปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ...
2018-10-08 14:18:51