ผลการค้นหา : GESSRU

"จีอีสวนสุนันทา ติวเข้มอาจารย์ผู้สอน แนะเทคนิคการออกข้อสอบ การวัดและการประเมินผล"
           วันที่ 1 สิงหาคม 2561 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการ ...
2018-10-26 10:35:02
"จีอีเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนปีการศึกษา 1/2561 ณ ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี"
           วันที่ 31 กรกฏาคม 2561 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมกา ...
2018-10-26 10:36:34
“จีอีสวนสุนันทาทบทวนแผนยุทธศาสตร์ พร้อมก้าวสู่การเป็นแม่แบบที่ดี ของรายวิชาศึกษาทั่วไป”
           ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง ผู้อำนวยการสำนัก มอบนโยบายการจัดการเรียนก ...
2018-10-26 10:38:16
แจ้งปิดการให้บริการ จุด ONE-STOP SERVICE
           มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (www.ssru.ac.th)สอบถามเพิ่มเติม ...
2018-10-26 10:41:55