ผลการค้นหา : GESSRU

ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0113 แรงบันดาลใจแห่งชีวิต
ขอเชิญรับฟังบรรยาย  GEN0113 แรงบันดาลใจแห่งชีวิต (สำหรับกลุ่มเรียน 002 พฤหัสบดี 08.00-11.00 น.) ...
2020-12-03 15:39:47
จีอีสวนสุนันทา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ช่วยสอน
จีอีสวนสุนันทา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ช่วยสอนวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ดำเ ...
2020-11-26 15:44:22
แจ้งวันหยุดให้บริการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563
    วันที่ 19-22 พฤศจิกายน 2563 เคาน์เตอร์หยุดให้บริการเนื่องจากรัฐบาลอนุมัติให้เป็นว ...
2020-12-03 17:14:59
ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบซ่อมปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2563
>>> ดาวน์โหลด ข้อปฏิบัติสำหรับนักศึกษาในการสอบ พ.ศ.๒๕๖๑.pdfตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอ ...
2020-11-18 12:50:34
จีอี ร่วมพิธีบวงสรวงและบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานถวายแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 07.00 น.  รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวน ...
2020-11-10 15:23:39
ประกาศรายชื่อนักศึกษาลงทะเบียนสอบซ่อมปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
>>> ดาวน์โหลด คู่มือระบบสอบออนไลน์ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป.pdfตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาลงทะเบ ...
2020-11-18 12:51:56
จีอีสวนสุนันทา ระดมสมอง เร่งขับเคลื่อนองค์กรสู่ยุคดิจิทัลเต็มรูปแบบ
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ดำเนินการจัดโครงการการวางแผนทิศทางการขับเคลื่อนองค์ ...
2020-11-10 15:04:15
จีอีสวนสุนันทารับฟังนโยบายเชิงรุก เตรียมความพร้อมผู้บริหารเพื่อรับนโยบายลงสู่การปฏิบัติ
จีอีสวนสุนันทารับนโยบายเชิงรุก เตรียมความพร้อมผู้บริหารเพื่อรับนโยบายลงสู่การปฏิบัติวันที่ 29 ตุลาคม ...
2020-11-09 10:11:38