ผลการค้นหา : GESSRU

การบริหารจัดการหลักสูตร GE ประจำภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562
ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.thFacebook fan ...
2020-03-30 12:32:28
ประกาศ!! ปิดปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ในวันที่ 27 มี.ค.2563
ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.thFacebook fan ...
2020-03-26 15:57:09
ประกาศรายชื่อนักศึกษาสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
>>> ดาวน์โหลด คู่มือระบบสอบออนไลน์ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (Up date)>>> ดาวน์โหลด กำหน ...
2020-03-27 08:41:46
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ จัดประชุมบุคลากรครั้งที่1/2563
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ จัดประชุมบุคลากรครั้งที่1/2563 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง ผู้อ ...
2020-03-23 13:55:27
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป เพิ่มมาตรการคุ้มเข้มป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19
ตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 และตามนโยบายของมหาวิทยาลัยโดยผู้ช่วยศาสตรา ...
2020-03-23 13:56:41
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป เพิ่มมาตรการคุ้มเข้มป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19
ตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 และตามนโยบายของมหาวิทยาลัยโดยผู้ช่วยศาสตรา ...
2020-03-23 13:56:09
จีอี ประกาศแนวทางการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ...
2020-03-23 14:00:32
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19http://www.pe ...
2020-03-23 13:58:38