ผลการค้นหา : GESSRU

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบซ่อมปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบซ่อมปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563>>> ดาวน์โหลด ข ...
2021-04-09 13:51:43
จีอีสวนสุนันทาร่วมใจ สืบสานวันสงกรานต์ ประจำปี 2564
จีอีสวนสุนันทาร่วมใจ สืบสานวันสงกรานต์ ประจำปี 2564 เช้าวันศุกร์ ที่ 9 เมษายน 2564 สำนักวิชาการ ...
2021-04-09 15:45:56
ผู้อำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ เข้าร่วมประชุมเรื่อง "การจัดการเรียนการสอนออนไลน์"
วันที่ 8 เมษายน 2564 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ โดยอาจารย์นภาศรี  สุวรรณโชติ ผู้อำนวยการ เข้าร่วม ...
2021-04-08 17:27:50
ผู้อำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ เข้าร่วมประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 4/2564
วันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 9.30 น. อาจารย์นภาศรี สุวรรณโชติ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ   ...
2021-04-07 15:08:01
ผู้อำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (กบม.) ครั้งที่ 4/2564
วันที่ 5 เมษายน 2564 อาจารย์นภาศรี สุวรรณโชติ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ร่วมประชุมคณะกรรมก ...
2021-04-07 15:00:13
ประกาศรายชื่อนักศึกษาลงทะเบียนสอบซ่อมปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ประกาศรายชื่อนักศึกษาลงทะเบียนสอบซ่อมปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563>>> ดาวน์โหลด ข้อ ...
2021-04-03 14:55:43
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักฯ ครั้งที่ 1/2564
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักฯ ครั้งที่ 1/2564วันที่ 31 มีนาคม 2564 สำนัก ...
2021-04-01 10:22:47
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ เข้าร่วมชี้แจงแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA)
วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ เข้าร่วมชี้แจงแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในกา ...
2021-04-07 14:50:32
การจัดการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป ผ่านการถ่ายทอดสด (LIVE) การสอน ประจำภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563
การจัดการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป ผ่านการถ่ายทอดสด (LIVE) การสอน ประจำภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 ...
2021-03-31 14:58:12
ตารางเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนฤดูร้อนประจำปีการศึกษา 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์ช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างการจัดสอบออนไลน์ปลายภาครายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนท ...
2021-03-31 14:58:45