ผลการค้นหา : GEสวนนัน

ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0109 ศาสตร์แห่งราชันย์
ขอเชิญรับฟังบรรยาย  GEN0109 ศาสตร์แห่งราชันย์  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย ปวะบุตร พร้อมด ...
2020-08-06 15:35:37
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEH0101 สุนทรียภาพกับชีวิต
ขอเชิญรับฟังบรรยาย  GEH0101 สุนทรียภาพกับชีวิต  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ จะสุวรร ...
2020-08-06 15:43:13
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEH0202 ความจริงของชีวิต
ขอเชิญรับฟังบรรยาย  GEH0202 ความจริงของชีวิต  โดย อาจารย์ ดร.ศิริมาลย์ วัฒนา พร้อมด้วย ผู้ ...
2020-08-06 15:48:08
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0103 สังคมไทยในบริบทโลก
ขอเชิญรับฟังบรรยาย  GEN0103 สังคมไทยในบริบทโลก  โดย รองศาสตราจารย์ สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ พร้อ ...
2020-08-06 15:56:38
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0103 สังคมไทยในบริบทโลก
ขอเชิญรับฟังบรรยาย  GEN0103 สังคมไทยในบริบทโลก  โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.อภิวัฒน์ จ่ ...
2020-08-06 13:42:10
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEL0203 ภาษาในกลุ่มประชาคมอาเซียน
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEL0203 ภาษาในกลุ่มประชาคมอาเซียน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.นิตินันท์ พันท ...
2020-08-06 13:47:38
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEH0101 สุนทรียภาพกับชีวิต
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEH0101 สุนทรียภาพกับชีวิต โดยได้รับเกียรติจาก คูณไพโรจน์ พิเชฐเมธากุล บรรยายหัวข ...
2020-08-06 12:41:22
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0101 ชาววังสวนสุนันทา
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0101 ชาววังสวนสุนันทา โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์อนันตชัย เอกะ บรรยายหัวข้อ &q ...
2020-08-06 12:58:10
จีอีสวนสุนันทา ร่วมพิธีถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์
จีอีสวนสุนันทา ร่วมพิธีถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และร่วมทำบุญตั ...
2020-08-06 11:35:44
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0309 ชีวิตกับดิจิทัล
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0309 ชีวิตกับดิจิทัล โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิจิตรา จอมศรี พร้อมด ...
2020-08-04 11:09:03