ผลการค้นหา : GEสวนนัน

จีอีสวนสุนันทา เตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์เต็มรูปแบบ
วันที่ 7 เมษายน 2563 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง ผู้อำนวยการ แล ...
2020-04-17 00:02:33
กิจกรรมของรายวิชาศึกษาทั่วไป (GE)
กิจกรรมของรายวิชาศึกษาทั่วไป (GE) ที่ลงทะเบียนในภาคเรียน 2/2562ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์ต ...
2020-04-16 23:49:25
จีอีสวนสุนันทา จัดสอบออนไลน์ เข้มนักศึกษาปลอดภัย ได้ประโยชน์สูงสุด
ผอ.จีอีสวนสุนันทา เข้มระดมระบบเทคโนโลยีทันสมัย รองรับการเรียนการสอน ที่ปรับเปลี่ยนจากสถานการณ์ไวรัส ...
2020-04-17 14:20:19
แนะนำการใช้งานโปรแกรม Zoom Meeting
การใช้งานโปรแกรม Zoom Meeting  https://www.youtube.com/watch?v=b5ppVkre_zg&feature=youtu.be ...
2020-04-16 23:37:28
แนะนำโปรแกรม AnyDesk
การใช้งาน โปรแกรม AnyDesk  https://youtu.be/o4w1zBjF5LMไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์ติดต ...
2020-04-16 23:49:11
คู่มือระบบสอบออนไลน์รายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 2/2562
คู่มือระบบสอบออนไลน์รายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 2/2562คลิกดูรายละเอียด =>> https://youtu.be ...
2020-04-16 23:37:45
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป ฯ ปรับรูปแบบการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป (GE) ผ่านระบบออนไลน์
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป ฯ ปรับรูปแบบการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป (GE) ผ่านระบบออนไลน์ ภาคเรียนฤด ...
2020-04-16 23:16:16
แนะนำการเข้าใช้เว็บไซต์รายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 2/2562
** สำหรับการทำกิจกรรมประจำรายวิชา และการทบทวนเนื้อหาวีดีโอการเรียนการสอน  คลิกดูรายละเอียด => ...
2020-04-16 23:15:10
ช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างการจัดสอบออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2/2562
ข่าวประชาสัมพันธ์ช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างการจัดสอบออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2/2562 ระหว่างวันที่ 3 ...
2020-04-16 22:56:42
จีอีเตรียมความพร้อมการสอบออนไลน์รายวิชาศึกษาทั่วไป โปรแกรม AnyDesk
เตรียมความพร้อมการสอบออนไลน์รายวิชาศึกษาทั่วไป นักศึกษาอย่าลืมโหลดโปรแกรม AnyDesk ไว้ที่อุปกรณ์ที่จะ ...
2020-04-16 22:29:29