ผลการค้นหา : GEสวนนัน

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง ขยายเวลาการปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราวเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง ขยายเวลาการปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราวเนื่องจากการแพร่ระบาดข ...
2020-05-05 14:42:09
ข่าวประชาสัมพันธ์ วิธีการใช้งานเว็บไซต์รายวิชาศึกษาทั่วไป (ระบบ e-Learning)
วิธีการใช้งานเว็บไซต์รายวิชาศึกษาทั่วไป (ระบบ e-Learning) สำหรับการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ ปร ...
2020-05-19 15:08:58
ตารางเรียนออนไลน์ GE ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 (Summer)
ตารางเรียนออนไลน์ GE ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 (Summer)- -> หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 สำหร ...
2020-05-19 15:09:17
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 2)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาด ...
2020-05-05 13:30:42
สวนสุนันทาจ่ายเงินเยียวยา นักศึกษาทุกคน
สวนสุนันทาจ่ายเงินเยียวยา พร้อมออกมาตรการช่วยเหลือนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกคนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุน ...
2020-04-20 09:48:47
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาด ...
2020-05-05 12:06:05
ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 5 ราย ...
2020-04-17 14:31:15
จีอีสวนสุนันทา เตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์เต็มรูปแบบ ครั้งที่ 2
วันที่ 10 เมษายน 2563 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง ผู้อำนวยการ แ ...
2020-04-17 00:10:50
ประกาศรายชื่อสอบปลายภาค (ออนไลน์) ภาคเรียนที่ 2/62 รอบที่ 2
ประกาศรายชื่อสอบปลายภาค  (ออนไลน์) ภาคเรียนที่ 2/62 รอบที่ 2 สำหรับนักศึกษาที่สอบวันที่ 16 - 24 ...
2020-04-17 13:54:08
การใช้งาน Google hangout Meet
แนะนำการใช้งาน Google hangout Meet  https://youtu.be/VXiHMsQt_Mgไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์ก ...
2020-04-16 23:53:46