ผลการค้นหา : GEสวนนัน

สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2563
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2563วันที่ 12 ตุลาคม 2563 สำนัก ...
2020-10-14 13:53:31
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ "พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร"
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ "พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภ ...
2020-10-14 14:32:08
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ เข้าร่วมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2562
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ เข้าร่วมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำ ...
2020-10-08 12:12:05
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0101 ชาววังสวนสุนันทา
ขอเชิญรับฟังบรรยายGEN0101 ชาววังสวนสุนันทาโดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา สมไพบูลย ...
2020-10-08 11:10:58
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0203 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ
ขอเชิญรับฟังบรรยาย  GEN0203 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ  โดย ได้รับเกียรติจาก คุณณัฐพร &nbs ...
2020-10-01 14:22:21
ร่วมแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ท่านใหม่
อาจารย์ ดร.เจตน์สฤษฏิ์ อังศุกาญจนกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และหัวหน้าสาขาวิชาการบริห ...
2020-10-02 11:26:39
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0203 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ โดย ได้รับเกียรติจาก คุณณัฐพร รัตศิลปิน
ขอเชิญรับฟังบรรยาย  GEN0203 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ  โดย ได้รับเกียรติจาก คุณณัฐพร &nbs ...
2020-09-30 14:06:32
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0309 ชีวิตกับดิจิทัล
ขอเชิญรับฟังบรรยาย  GEN0309 ชีวิตกับดิจิทัล  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิจิตรา จอมศรี พร้อ ...
2020-10-01 14:41:35
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GES0101 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
ขอเชิญรับฟังบรรยาย  GES0101 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้  โดย อาจารย์ ดร ...
2020-10-06 10:27:14