ผลการค้นหา : GEสวนนัน

สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ จัดประชุมบุคลากรครั้งที่1/2563
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ จัดประชุมบุคลากรครั้งที่1/2563 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง ผู้อ ...
2020-03-23 13:55:27
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป เพิ่มมาตรการคุ้มเข้มป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19
ตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 และตามนโยบายของมหาวิทยาลัยโดยผู้ช่วยศาสตรา ...
2020-03-23 13:56:41
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป เพิ่มมาตรการคุ้มเข้มป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19
ตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 และตามนโยบายของมหาวิทยาลัยโดยผู้ช่วยศาสตรา ...
2020-03-23 13:56:09
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19http://www.pe ...
2020-03-23 13:58:38
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ห่วงใย และใส่ใจสุขภาพนักศึกษาและบุคลากรป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19
ตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 และตามนโยบายของมหาวิทยาลัยโดยผู้ช่วยศาสตรา ...
2020-03-23 13:57:55
“GEN0304 รู้เท่าทันดิจิทัล"
วันที่ 5 มีนาคม 2563 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ได้จัดการบรรยายกิจก ...
2020-03-23 14:01:23
ประกาศกำหนดการยื่นคำร้องสำหรับการสอบปลายภาค 2/2562
ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.thFacebook fan ...
2020-03-16 15:29:42
บรรยากาศการสอบกลางภาค (ย้อนหลัง) ภาคเรียนที่ 2/2562
บรรยากาศการสอบกลางภาค (ย้อนหลัง) ภาคเรียนที่ 2/2562ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์ติดตามข่าวสาร ...
2020-03-23 14:01:59
“GEN0304 รู้เท่าทันดิจิทัล"
วันที่ 2 มีนาคม 2563 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ได้จัดการบรรยายกิจก ...
2020-03-16 15:17:29