ผลการค้นหา : สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป

กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการพัฒนาตน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2/2562
กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการพัฒนาตน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2/2562 ณ ห้องเรียน 4701 ...
2020-01-20 14:42:02
GE จัดอย่างต่อเนื่องเชิญวิทยากรบรรยาย รายวิชาศึกษาทั่วไป 1/2562
GE จัดอย่างต่อเนื่องเชิญวิทยากรบรรยาย รายวิชาศึกษาทั่วไป 1/2562         &nb ...
2019-11-11 17:02:44
จีอีสวนสุนันทา ประชุมบุคลากรครั้งที่ 4/2562
จีอีสวนสุนันทา ประชุมบุคลากรครั้งที่ 4/2562          วันที่ 31 ตุลาคม 2562 ...
2019-11-07 15:42:21
ผู้บริหาร และบุคลากร จีอีสวนสุนันทา ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562
ผู้บริหาร และบุคลากร จีอีสวนสุนันทา ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562  วันที่ 25 ตุล ...
2019-10-29 10:00:40