หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ประกาศรายชื่อนักศึกษากลางภาค ปีการศึกษา 2/2560
กลุ่มวิชาภาษารายวิชา GEL1101 การใช้ภาษาไทย กลุ่มเรียน 001 ดาวน์โหลดเอกสาร >> รายวิชา GEL1 ...
2018-09-18 13:55:33
วันที่ 20 มกราคม 2561 ได้รับเกียรติจาก คุณมนตรี อุดมพงษ์ บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “การคมนาคมและการท่องเที่ยวใน สปป.ลาว”
“ความสัมพันธ์ไทย – ลาวอยู่ในระดับดีมาก ดำเนินไปอย่างราบรื่นใกล้ชิดบนพื้นฐานของการเคารพซึ ...
2018-09-18 13:57:08
วันที่ 20 มกราคม 2561 ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ธเนศ เวศร์ภาดา บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “ภาษาไทย(ไม่) ไร้ระดับ”
"เมื่อรู้ภาษาก็เป็นนายของภาษา ภาษาไทยมีเสน่ห์ไม่จำเป็นต้องไปเทียบกับภาษาใดๆ เพียงแต่เราเข้าใจใน ...
2018-09-18 13:57:15
วันที่ 19 มกราคม 2561 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ประชุมการขับเคลื่อนแผนการดำเนินงานของโครงการ
          วันที่ 19 มกราคม 2561 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนร ...
2018-09-18 13:57:20
วันที่ 19 มกราคม 2561 ได้รับเกียรติจาก ท่านสุริยัณห์ หงษ์วิไล (โฆษกศาลยุติธรรม) บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “พูดอย่างไรให้ถูกใจคนฟัง”
“พูดอย่างไรให้ถูกใจคนฟัง การสร้างความพร้อมให้กับตนเอง ใช้เวลาให้คุ้มค่า วิเคราะห์ตนเอง เป็นคนแ ...
2018-09-18 13:57:24
ข่าวย้อนหลัง