หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

การบริหารจัดการหลักสูตร GE ประจำภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562
ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.thFacebook fan ...
2020-03-30 12:32:28
ประกาศ!! ปิดปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ในวันที่ 27 มี.ค.2563
ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.thFacebook fan ...
2020-03-26 15:57:09
ประกาศรายชื่อนักศึกษาสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
>>> ดาวน์โหลด คู่มือระบบสอบออนไลน์ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (Up date)>>> ดาวน์โหลด กำหน ...
2020-03-27 08:41:46
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ จัดประชุมบุคลากรครั้งที่1/2563
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ จัดประชุมบุคลากรครั้งที่1/2563 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง ผู้อ ...
2020-03-23 13:55:27
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป เพิ่มมาตรการคุ้มเข้มป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19
ตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 และตามนโยบายของมหาวิทยาลัยโดยผู้ช่วยศาสตรา ...
2020-03-23 13:56:09
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป เพิ่มมาตรการคุ้มเข้มป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19
ตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 และตามนโยบายของมหาวิทยาลัยโดยผู้ช่วยศาสตรา ...
2020-03-23 13:56:41
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ห่วงใย และใส่ใจสุขภาพนักศึกษาและบุคลากรป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19
ตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 และตามนโยบายของมหาวิทยาลัยโดยผู้ช่วยศาสตรา ...
2020-03-23 13:57:55
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19http://www.pe ...
2020-03-23 13:58:38
“GEN0304 รู้เท่าทันดิจิทัล"
วันที่ 5 มีนาคม 2563 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ได้จัดการบรรยายกิจก ...
2020-03-23 14:01:23
ข่าวย้อนหลัง