หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป
ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป

สร้างองค์ความรู้ คู่คุณธรรม สร้างสรรค์สังคม
               วันที่ 21 สิงหาคม 2562 บรรยากาศการเรียนรายวิช ...
2019-08-21 14:12:10
สร้างองค์ความรู้ คู่คุณธรรม สร้างสรรค์สังคม
               วันที่ 19 สิงหาคม 2562 บรรยากาศการเรียนรายวิช ...
2019-08-20 15:48:34
GE จัดอย่างต่อเนื่องเชิญวิทยากรบรรยาย รายวิชาศึกษาทั่วไป 1/2562
               สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ( GE ) ได้จัดกิจกรรม ...
2019-08-20 15:37:57
สร้างองค์ความรู้ คู่คุณธรรม สร้างสรรค์สังคม
               วันที่ 16 สิงหาคม 2562 บรรยากาศการเรียนรายวิช ...
2019-08-20 13:31:36
สร้างองค์ความรู้ คู่คุณธรรม สร้างสรรค์สังคม
               วันที่ 16 สิงหาคม 2562 บรรยากาศการเรียนรายวิช ...
2019-08-20 12:26:05
เปิดเทอมวันแรกรายวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2562
               วันที่ 15 สิงหาคม 2562 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไ ...
2019-08-20 12:22:19
เปิดเทอมวันแรกรายวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2562
               วันที่ 15 สิงหาคม 2562 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไ ...
2019-08-20 12:17:53
คู่มือนักศึกษา(ฉบับย่อ)หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2562
               เข้าดูเอกสารได้ที่ >>http://online.anyf ...
2019-08-13 11:44:34
บรรยากาศสอบปลายภาค ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 กำหนดสอบวันที่ 1-5 กรกฎาคม 2562
               บรรยากาศสอบปลายภาค ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา ...
2019-07-05 10:18:30
สนุกสนานไปกับงานวิจัย
               วันที่ 25 มิถุนายน 2562 สำนักวิชาการศึกษาทั่ว ...
2019-06-26 15:41:22
ข่าวย้อนหลัง