หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป
ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป

ขอเชิญรับฟังบรรยาย GES0101 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GES0101 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้ โดย อาจารย์ ดร.ศิลป์ชัย พู ...
2020-08-04 11:25:19
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0309 ชีวิตกับดิจิทัล
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0309 ชีวิตกับดิจิทัล โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิจิตรา จอมศรี พร้อมด ...
2020-08-04 11:09:03
ข้อปฏิบัติในการสอบซ่อมรายวิชาศึกษาทั่วไป
ข้อปฏิบัติในการสอบซ่อมรายวิชาศึกษาทั่วไป ระหว่างวันที่ 25 - 31 กรกฎาคม 2563- นักศึกษาแต่งกายให้ถูกต้ ...
2020-08-04 11:02:48
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0109 ศาสตร์แห่งราชันย์
ขอเชิญรับฟังบรรยาย  GEN0109 ศาสตร์แห่งราชันย์  โดย ได้รับเกียรติจาก ดร.สำเนียง มณีฉาย บรรย ...
2020-08-04 10:56:57
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0204 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
ขอเชิญรับฟังบรรยาย  GEN0204 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น  โดยรับเกียรติจาก Mr.Mic ...
2020-08-04 10:34:17
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEH0202 ความจริงของชีวิต
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEH0202 ความจริงของชีวิต  โดย ได้รับเกียรติจาก ดร.ปรัชญา เปี่ยมการุณ บรรยาย ...
2020-08-04 10:16:54
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0204 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
ขอเชิญรับฟังบรรยายGEN0204 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น โดยรับเกียรติจาก Mr.Michael Bond Hea ...
2020-08-04 10:01:07
วีดีโอแนะนำการใช้งาน GE Smart Classroom
วีดีโอแนะนำการใช้งาน GE Smart Classroomhttps://youtu.be/AfCxUp1ewq8ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไ ...
2020-07-17 15:53:27
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0204 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0204 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา ปร ...
2020-07-17 15:11:11
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0203 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0203 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ โดย อาจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ แซ่ลี้ พร้อมด้วย อาจ ...
2020-07-17 15:03:17
ข่าวย้อนหลัง