หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป
ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป

GES0101 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
               วันที่ 4 กันยายน 2562 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป ...
2019-09-11 14:36:12
GEH0204 ความเป็นพลมือง
               วันที่ 7 กันยายน 2562 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป ...
2019-09-11 14:24:45
GEL1103 ภาษาอังกฤษเพื่อการและทักษะการเรียน
               วันที่ 5 กันยายน 2562 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป ...
2019-09-11 14:52:28
GEN0315 ชีวิตเลิกอ้วน
               วันที่ 30 สิงหาคม 2562 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไ ...
2019-09-04 13:50:00
GEL0102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือสารและการสืบค้น
               วันที่ 30 สิงหาคม 2562 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไ ...
2019-08-30 12:51:16
GES0102 วิทยาศาสตร์ฯกับคุณภาพชีวิต
               วันที่ 29 สิงหาคม 2562 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไ ...
2019-08-30 12:43:07
GEL0201 ภาษาไทยเชิงวิชาการ
               วันที่ 29 สิงหาคม 2562 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไ ...
2019-08-30 12:33:52
GE จัดอย่างต่อเนื่องเชิญวิทยากรบรรยาย รายวิชาศึกษาทั่วไป 1/2562
               สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ( GE ) ได้จัดกิจกรรม ...
2019-08-28 13:32:09
GE จัดอย่างต่อเนื่องเชิญวิทยากรบรรยาย รายวิชาศึกษาทั่วไป 1/2562
               สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ( GE ) ได้จัดกิจกรรม ...
2019-08-28 13:25:40
สร้างองค์ความรู้ คู่คุณธรรม สร้างสรรค์สังคม
               วันที่ 23 สิงหาคม 2562 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไ ...
2019-08-28 13:08:38
ข่าวย้อนหลัง