หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป
ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป

บรรยากาศการสอบรายวิชาศึกษาทั่วไปฯ ปลายภาคเรียนเรียนที่ 1/2562
บรรยากาศการสอบรายวิชาศึกษาทั่วไปฯ ปลายภาคเรียนเรียนที่ 1/2562          วันท ...
2019-11-18 14:31:48
บรรยากาศการสอบรายวิชาศึกษาทั่วไปฯ ปลายภาคเรียนเรียนที่ 1/2562
บรรยากาศการสอบรายวิชาศึกษาทั่วไปฯ ปลายภาคเรียนเรียนที่ 1/2562          วันท ...
2019-11-18 14:25:06
บรรยากาศการสอบรายวิชาศึกษาทั่วไปฯ ปลายภาคเรียนเรียนที่ 1/2562
บรรยากาศการสอบรายวิชาศึกษาทั่วไปฯ ปลายภาคเรียนเรียนที่ 1/2562          วันท ...
2019-11-18 14:10:33
"GES0101 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้"
"GES0101 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้"=>>สร้างองค์ความรู้ คู่คุณธร ...
2019-11-18 10:09:24
จีอีสวนสุนันทาลงพื้นที่ สพป. พิจิตรเขต 2 สร้างความร่วมมือเครือข่ายการจัดการเรียนรู้
จีอีสวนสุนันทาลงพื้นที่ สพป. พิจิตรเขต 2 สร้างความร่วมมือเครือข่ายการจัดการเรียนรู้    &nb ...
2019-11-18 10:01:53
"GEN0315 ชีวิตเลิกอ้วน"
"GEN0315 ชีวิตเลิกอ้วน"=>>สร้างองค์ความรู้ คู่คุณธรรม สร้างสรรค์สังคม<<=  ...
2019-11-18 09:49:48
"GEL0101 การใช้ภาษาไทย"
"GEL0101 การใช้ภาษาไทย"=>>สร้างองค์ความรู้ คู่คุณธรรม สร้างสรรค์สังคม<<=  ...
2019-11-18 09:49:34
เปิดบริการนักศึกษาในการรับเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา Tablet ปี 62 (รอบที่ 2)
เปิดบริการนักศึกษาในการรับเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา Tablet ปี 62 (รอบที่ 2)      &nb ...
2019-11-16 11:11:00
จีอีสวนสุนันทา จัดประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดสอบปลายภาคเรียน 1/2562
จีอีสวนสุนันทา จัดประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดสอบปลายภาคเรียน 1/2562        &nb ...
2019-11-16 11:05:41
"GEN0113 แรงบันดาลใจแห่งชีวิต"
"GEN0113 แรงบันดาลใจแห่งชีวิต"=>>สร้างองค์ความรู้ คู่คุณธรรม สร้างสรรค์สังคม<< ...
2019-11-16 11:02:17
ข่าวย้อนหลัง