หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป
ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป

ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0305 นันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต
ขอเชิญรับฟังบรรยายGEN0305 นันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิตโดย ได้รับเกียรติจาก อาจารย์พีรเดช พัชรปัญญาพร บร ...
2020-10-09 15:00:55
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0109 ศาสตร์แห่งราชันย์
ขอเชิญรับฟังบรรยายGEN0109 ศาสตร์แห่งราชันย์โดยได้รับเกียรติจาก คุณเมตตา ศิริรัตน์ บรรยายหัวข้อ &ldqu ...
2020-10-09 14:51:06
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0101 ชาววังสวนสุนันทา
ขอเชิญรับฟังบรรยายGEN0101 ชาววังสวนสุนันทาโดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา สมไพบูลย ...
2020-10-08 11:10:58
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0204 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
ขอเชิญรับฟังบรรยายGEN0204 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบค้นโดย ได้รับเกียรติจาก คุณเบญจวรรณ ถิระ ...
2020-10-06 10:51:09
ขอเชิญรับฟังบรรยาย รายวิชา GEN0305 นันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต
ขอเชิญรับฟังบรรยายรายวิชา GEN0305 นันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิตโดย อาจารย์ ธนาเดช โพธิ์ศรี พร้อมด้วย อาจ ...
2020-10-06 10:42:58
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GES0206 ชีวิตและสุขภาพ
ขอเชิญรับฟังบรรยายGES0206 ชีวิตและสุขภาพโดย อาจารย์ ดร.จิราภรณ์ บุญยิ่ง อาจารย์ ดร.ภาวิณี รัตนคอน พร ...
2020-10-06 10:42:44
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GES0101 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
ขอเชิญรับฟังบรรยาย  GES0101 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้  โดย อาจารย์ ดร ...
2020-10-06 10:27:14
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0309 ชีวิตกับดิจิทัล
ขอเชิญรับฟังบรรยาย  GEN0309 ชีวิตกับดิจิทัล  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิจิตรา จอมศรี พร้อ ...
2020-10-01 14:41:35
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0203 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ
ขอเชิญรับฟังบรรยาย  GEN0203 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ  โดย ได้รับเกียรติจาก คุณณัฐพร &nbs ...
2020-10-01 14:22:21
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0203 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ โดย ได้รับเกียรติจาก คุณณัฐพร รัตศิลปิน
ขอเชิญรับฟังบรรยาย  GEN0203 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ  โดย ได้รับเกียรติจาก คุณณัฐพร &nbs ...
2020-09-30 14:06:32
ข่าวย้อนหลัง