หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป
ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป

“คุณภาพชีวิตดี เริ่มต้นที่ตัวเรา” โดยนายแพทย์มาโนช ลีโทชวลิต
          วันที่ 18 กันยายน 2561 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียน ...
2018-09-18 13:15:08
วันที่ 10 กันยายน 2561 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ชลิต นาคพะวัน บรรยายหัวข้อ “ ศิลปะกับชีวิต”
          วันที่ 10 กันยายน 2561 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียน ...
2018-09-18 13:16:21
การจัดประชุมสรุปงาน KM ปี 2561 และจัดทำแผน KM ปี 2562
          วันที่ 3 กันยายน 2561 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนร ...
2018-09-18 13:17:30
วันที่ 3 กันยายน 2561 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ณัฐพัชร์ หลวงพล บรรยายหัวข้อ “HARDWARE IN DIGITAL LIFE”
          วันที่ 3 กันยายน 2561 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนร ...
2018-09-18 13:17:47
ข่าวย้อนหลัง