หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป
ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป

เริ่มแล้วการรบรรยายวิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิประจำปีการศึกษา 2/2562 "GEL0101 การใช้ภาษาไทย"
"GEL0101 การใช้ภาษาไทย"  =>>สร้างองค์ความรู้ คู่คุณธรรม สร้างสรรค์สังคม<< ...
2020-01-17 17:31:05
เริ่มแล้วการรบรรยายวิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิประจำปีการศึกษา 2/2562 “รายวิชา GES0203 ความรู้เท่าทันสารสนเทศ"
“รายวิชา GES0203 ความรู้เท่าทันสารสนเทศ"  =>>สร้างองค์ความรู้ คู่คุณธรรม สร้าง ...
2020-01-17 17:22:09
เริ่มแล้วการรบรรยายวิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิประจำปีการศึกษา 2/2562 "GES0102 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับคุณภาพชีวิต"
"GES0102 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับคุณภาพชีวิต" =>>สร้างองค์ความรู้ คู่คุณธรรม ...
2020-01-16 14:56:53
เริ่มแล้วการรบรรยายวิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิประจำปีการศึกษา 2/2562 "GEL0101 การใช้ภาษาไทย"
"GEL0101 การใช้ภาษาไทย"  =>>สร้างองค์ความรู้ คู่คุณธรรม สร้างสรรค์สังคม<< ...
2020-01-16 14:42:11
กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการพัฒนาตน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2/2562
กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการพัฒนาตน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2/2562 ณ ห้องเรียน 4701 ...
2020-01-15 18:57:11
บรรยากาศการเรียนการสอนรายวิชาชีวิตเลิกอ้วน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ณ ห้องอาคารสมาคมศิษย์เก่าสวนสุนันทา ภาคเรียนที่ 2/2562
บรรยากาศการเรียนการสอนรายวิชาชีวิตเลิกอ้วน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ณ ห้องอาคารสมาคมศิษย์เก่าสวนสุนันทา ภ ...
2020-01-16 10:23:57
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ยินดีต้อนรับนักศึกษา วันเปิดภาคเรียนที่ 2/2562
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ยินดีต้อนรับนักศึกษา วันเปิดภาคเรียนที่ 2/2562#ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแช ...
2020-01-16 10:24:51
จีอีสวนสุนันทา ส่งมอบความสุข สวัสดีปีใหม่ 2563 แก่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
จีอีสวนสุนันทา ส่งมอบความสุข สวัสดีปีใหม่ 2563 แก่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย -ขอให้คุณประสบแต่ความโชคล ...
2020-01-15 16:52:31
จีอีสวนสุนันทา จัดอย่างต่อเนื่องเชิญวิทยากรบรรยาย รายวิชาศึกษาทั่วไป 2/2562
รองศาสตราจารย์จุไรรัตน์  ลักษณะศิริ  ผู้เชี่ยวชาญการใช้ภาษาไทยในการเขียนหนังสือราชการ#ไม่พ ...
2019-12-21 14:26:00
จีอีสวนสุนันทา จัดอย่างต่อเนื่องเชิญวิทยากรบรรยาย รายวิชาศึกษาทั่วไป 2/2562
ดร.อภิวัฒน์  จ่าตา  นักการสื่อสารการเมือง บรรยายหัวข้อ : สังคมไทยกับเทคโนโลยี#ไม่พลาดทุกเน ...
2019-12-21 14:26:20
ข่าวย้อนหลัง