หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป
ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป

การเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ รายวิชา GEN0207 ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบอาชีพ
จีอีสวนสุนันทา ปฏิบัติตามมาตราการ จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ รายวิชาศึกษาทั่วไป  วันที่ 18 ...
2020-05-19 14:59:13
ขอเชิญรับฟังการบรรยายรายวิชา GEN0207 ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบวิชาชีพ
ขอเชิญรับฟังการบรรยายรายวิชา GEN0207 ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบวิชาชีพ  หัวข้อ Public Speaking Te ...
2020-05-19 14:47:35
จีอีสวนสุนันทา ปฏิบัติตามมาตราการ จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ รายวิชาศึกษาทั่วไป
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ดำเนินการจัดการเรียนสอนรูปออนไลน์ รายวิชา GES0102 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกั ...
2020-05-13 10:10:51
ประกาศรายชื่อสอบปลายภาค (ออนไลน์) ภาคเรียนที่ 2/62 รอบที่ 2
ประกาศรายชื่อสอบปลายภาค  (ออนไลน์) ภาคเรียนที่ 2/62 รอบที่ 2 สำหรับนักศึกษาที่สอบวันที่ 16 - 24 ...
2020-04-17 13:54:08
การใช้งาน Google hangout Meet
แนะนำการใช้งาน Google hangout Meet  https://youtu.be/VXiHMsQt_Mgไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์ก ...
2020-04-16 23:53:46
กิจกรรมของรายวิชาศึกษาทั่วไป (GE)
กิจกรรมของรายวิชาศึกษาทั่วไป (GE) ที่ลงทะเบียนในภาคเรียน 2/2562ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์ต ...
2020-04-16 23:49:25
แนะนำโปรแกรม AnyDesk
การใช้งาน โปรแกรม AnyDesk  https://youtu.be/o4w1zBjF5LMไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์ติดต ...
2020-04-16 23:49:11
แนะนำการใช้งานโปรแกรม Zoom Meeting
การใช้งานโปรแกรม Zoom Meeting  https://www.youtube.com/watch?v=b5ppVkre_zg&feature=youtu.be ...
2020-04-16 23:37:28
คู่มือระบบสอบออนไลน์รายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 2/2562
คู่มือระบบสอบออนไลน์รายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 2/2562คลิกดูรายละเอียด =>> https://youtu.be ...
2020-04-16 23:37:45
แนะนำการเข้าใช้เว็บไซต์รายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 2/2562
** สำหรับการทำกิจกรรมประจำรายวิชา และการทบทวนเนื้อหาวีดีโอการเรียนการสอน  คลิกดูรายละเอียด => ...
2020-04-16 23:15:10
ข่าวย้อนหลัง