หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป
ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป

ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0306 สุขภาพสำหรับชีวิตยุคใหม่ (สำหรับกลุ่มเรียน 002)
ขอเชิญรับฟังบรรยายGEN0306 สุขภาพสำหรับชีวิตยุคใหม่ (สำหรับกลุ่มเรียน 002 ศุกร์ 11.00 น. - 14.00 น.)โ ...
2021-01-08 16:07:48
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0207 ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบวิชาชีพ(สำหรับกลุ่มเรียน 002 )
ขอเชิญรับฟังบรรยายGEN0207 ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบวิชาชีพ(สำหรับกลุ่มเรียน 002 ศุกร์ 08.00 น. - 11.0 ...
2021-01-08 15:56:58
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0211 ภาษาจีน (สำหรับกลุ่มเรียน 003 )
ขอเชิญรับฟังบรรยายGEN0211 ภาษาจีน (สำหรับกลุ่มเรียน 003 ศุกร์ 11.00-14.00 น.)โดย อาจารย์ ดร.ชนิชา &n ...
2021-01-08 15:42:38
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0211 ภาษาจีน (สำหรับกลุ่มเรียน 002 )
ขอเชิญรับฟังบรรยายGEN0211 ภาษาจีน (สำหรับกลุ่มเรียน 002 เสาร์ 14.00 น. - 17.00 น.)โดย ได้รับเกียรติจ ...
2021-01-08 15:38:25
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0211 ภาษาจีน (สำหรับกลุ่มเรียน 001 )
ขอเชิญรับฟังบรรยายGEN0211 ภาษาจีน (สำหรับกลุ่มเรียน 001 เสาร์ 08.00 น. - 11.00 น.)โดย ได้รับเกียรติจ ...
2021-01-08 15:34:29
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0207 ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบวิชาชีพ(สำหรับกลุ่มเรียน 001)
ขอเชิญรับฟังบรรยายGEN0207 ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบวิชาชีพ(สำหรับกลุ่มเรียน 001 เสาร์ 11.00 น.- 14.00 ...
2021-01-08 15:29:25
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0207 ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบวิชาชีพ(สำหรับกลุ่มเรียน 003)
ขอเชิญรับฟังบรรยายGEN0207 ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบวิชาชีพ(สำหรับกลุ่มเรียน 003 ศุกร์ 14.00 น. - 17.0 ...
2021-01-08 15:24:54
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0207 ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบวิชาชีพ(สำหรับกลุ่มเรียน 002 )
ขอเชิญรับฟังบรรยายGEN0207 ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบวิชาชีพ(สำหรับกลุ่มเรียน 002 ศุกร์ 08.00 น. - 11.0 ...
2021-01-08 15:19:45
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0201 การใช้ภาษาไทย (สำหรับกลุ่มเรียน 003 )
ขอเชิญรับฟังบรรยายGEN0201 การใช้ภาษาไทย (สำหรับกลุ่มเรียน 003 พฤหัสบดี 14.00 น. - 17.00 น.)โดย ผู้ช่ ...
2021-01-08 15:14:45
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0201 การใช้ภาษาไทย (สำหรับกลุ่มเรียน 002 )
ขอเชิญรับฟังบรรยายGEN0201 การใช้ภาษาไทย (สำหรับกลุ่มเรียน 002 พฤหัสบดี 08.00 น. - 11.00 น.)โดย ผู้ช่ ...
2021-01-08 15:10:56
ข่าวย้อนหลัง