หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป
ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป

สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ดำเนินการจัดสอบกลางภาคเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2562
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ดำเนินการจัดสอบกลางภาคเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป ประ ...
2020-02-21 16:01:40
“วันราชภัฏ”
วันสำคัญของพวกเราชาวราชภัฏ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็น “วันราชภัฏ” สืบเนื่องจาก ว ...
2020-02-14 14:25:11
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ดำเนินการจัดสอบกลางภาคเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2562
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ดำเนินการจัดสอบกลางภาคเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป ประ ...
2020-02-14 13:52:19
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ดำเนินการจัดสอบกลางภาคเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2562
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ดำเนินการจัดสอบกลางภาคเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป ประ ...
2020-02-14 13:44:41
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ดำเนินการจัดสอบกลางภาคเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2562
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ดำเนินการจัดสอบกลางภาคเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2562 ห้องเรีย ...
2020-02-14 13:38:43
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ดำเนินการจัดสอบกลางภาคเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2562
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ดำเนินการจัดสอบกลางภาคเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป ประ ...
2020-02-14 13:27:12
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ดำเนินการจัดสอบกลางภาคเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2562
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ดำเนินการจัดสอบกลางภาคเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป ประ ...
2020-02-14 13:20:57
GEL0203 ภาษาในกลุ่มประชาคมอาเซียน
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ได้จัดการบรรยายกิจกรรมการเรียนการสอน หมว ...
2020-02-14 13:12:29
บรรยากาศการสอบรายวิชาศึกษาทั่วไป กลางภาคเรียนที่ 2/2562 ณ ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม
บรรยากาศการสอบรายวิชาศึกษาทั่วไป กลางภาคเรียนที่ 2/2562 ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต จำนวน 300 ที่ ...
2020-02-14 12:57:48
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯประชุมจัดสอบกลางภาค หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง ผู้อำนวยการ มอบหมายให้ อาจาร ...
2020-02-07 15:55:58
ข่าวย้อนหลัง