หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป
ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป

วันที่ 18 มกราคม 2561 ได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.วรเดช จันทรศร บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “สังคมไทยกับการเมือง”
"การเปลี่ยนแปลงแบบระบบอุปถัมภ์ไปสู่ระบบความสามารถและระบบคุณธรรม สังคมที่ต้องเปลี่ยนแปลงใหม่ ทำน ...
2018-01-18 14:37:37
วันที่ 17 มกราคม 2561 ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชัยชนะ อิงคะวัต บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “เศรษฐกิจกับการเมือง”
" 4 ปัจจัย การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี คือสิ่งสำคัญในโลกปัจจุบัน ที่ต้องอาศัยทุกคนเข้า ...
2018-01-18 14:29:49
วันที่ 12 มกราคม 2561 ได้รับเกียรติจาก ดร.พนม ปีย์เจริญ อาจารย์นักพูดชื่อดัง บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป
คำพูดเป็นสิ่งสำคัญมาก พูดแล้วให้น่าสนใจ พูดแล้วให้น่าติดตาม น้ำเสียงอารมณ์ให้สอดคล้อง และชัดเจน เพื่ ...
2018-01-15 09:58:00
วันที่ 11 มกราคม 2561 ได้รับเกียรติจาก ดร. อานนท์ นัจสถาปนิก ผู้อำนวยการ & CEO, ประธานมูลนิธิ สถาบัน Sydney Institute of Technology & Kent Institute of Business and Technology- Australia บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป
“การใช้ชีวิตอย่างมีความสุข คิดเพื่อเปลี่ยนแปลงให้ดีกว่าเดิม มีทักษะในการแก้ปัญหา การใช้นวัตกกร ...
2018-01-11 16:26:42
จัดอย่างยิ่งใหญ่!! GE จัดอย่างต่อเนื่องเชิญวิทยากรบรรยาย รายวิชาศึกษาทั่วไป 2/2560
จัดอย่างยิ่งใหญ่!! GE จัดอย่างต่อเนื่องเชิญวิทยากรบรรยาย รายวิชาศึกษาทั่วไป 2/2560    &nbs ...
2018-01-10 11:14:52
จัดอย่างยิ่งใหญ่!! GE จัดอย่างต่อเนื่องเชิญวิทยากรบรรยาย รายวิชาศึกษาทั่วไป 2/2560
จัดอย่างยิ่งใหญ่!! GE จัดอย่างต่อเนื่องเชิญวิทยากรบรรยาย รายวิชาศึกษาทั่วไป 2/2560    ...
2018-01-05 15:06:41
ข่าวย้อนหลัง