หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์

ประกาศข้อปฏิบัติในการรับเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต (Tablet) ประจำปีการศึกษา 2563
ประกาศข้อปฏิบัติในการรับเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต (Tablet) ประจำปีการศึกษา 2563 (นักศึกษาทำความเข้า ...
2020-07-13 14:43:16
จีอีสวนสุนันทา เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563
จีอีสวนสุนันทา เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ วันที่ ...
2020-07-13 14:01:14
กำหนดการรับเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (Tablet) สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 1)
กำหนดการรับเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (Tablet) สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 1)* ...
2020-07-13 13:40:58
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์สวนสุนันทา เตรียมความพร้อมเปิดภาคการศึกษา 2563
จีอีสวนสุนันทา เตรียมความพร้อมเปิดภาคการศึกษา 2563วันที่ 30 มิถุนายน 2563 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ จ ...
2020-07-13 11:18:20
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ จัดประชุมพิจารณาบรรยายลักษณะงาน Job Description (Jd)
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์จัดประชุมพิจารณาบรรยายลักษณะงาน (Jd)สำนัก ...
2020-07-13 11:24:27
Ge สวนสุนันทา อบรมการใช้โปรแกรม Yealink onference
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ อบรมการใช้โปรแกรม  Yealink onferenc ...
2020-07-13 11:21:47
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กลุ่ม KM สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กลุ่ม KM สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์สำนักวิชาการศ ...
2020-07-13 11:25:50
ประกาศรายชื่อนักศึกษาลงทะเบียนสอบซ่อม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ประกาศรายชื่อนักศึกษา ลงทะเบียนสอบซ่อม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2562>>> ดาวน์โหลด ข้อ ...
2020-07-13 17:20:00
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ (Ge) ร่วมบันทึกเทปวีดีทัศน์การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปี 2563
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ (Ge) เข้าร่วมบันทึกเทปวีดีทัศน์ (VDO) เพ ...
2020-07-13 11:55:29
ข่าวย้อนหลัง