หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์

การสอบซ่อมกลางภาค 1/2563
ข่าวประชาสัมพันธ์การสอบซ่อมหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (กลางภาค) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563***กำหนดก ...
2020-08-31 14:19:38
ข่าวประชาสัมพันธ์ช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างการจัดสอบออนไลน์กลางภาครายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 1/2563
ข่าวประชาสัมพันธ์ช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างการจัดสอบออนไลน์กลางภาครายวิชาศึกษาทั่วไป  ภาค ...
2020-09-15 10:42:58
เตรียมความพร้อมการสอบออนไลน์รายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 1/2563
เตรียมความพร้อมการสอบออนไลน์รายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 1/2563สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ โดยผู้ช่วย ...
2020-08-21 14:37:18
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ร่วมเทิดพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ร่วมเทิดพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ...
2020-08-11 13:37:53
จีอีสวนสุนันทา ร่วมพิธีถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์
จีอีสวนสุนันทา ร่วมพิธีถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และร่วมทำบุญตั ...
2020-08-06 11:35:44
ประกาศรายชื่อนักศึกษาสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
>>> ดาวน์โหลด คู่มือระบบสอบออนไลน์ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป.pdf>>> ดาวน์โหลด กำหนดการสอ ...
2020-08-17 14:04:40
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งนายกสภาสวนสุนันทา
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งนายกสภาสวนสุนันทาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโป ...
2020-07-15 15:52:55
จีอีสวนสุนันทา ร่วมประชุมกำหนดทิศทางพัฒนามหาวิทยาลัย
จีอีสวนสุนันทา ร่วมประชุมกำหนดทิศทางพัฒนามหาวิทยาลัยวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ...
2020-07-15 13:34:23
ข่าวย้อนหลัง