หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์

สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ "พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร"
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ "พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภ ...
2020-10-14 14:32:08
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2563
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2563วันที่ 12 ตุลาคม 2563 สำนัก ...
2020-10-14 13:53:31
ประกาศรายชื่อสอบปลายภาคเพิ่มเติม รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียน กลุ่มเรียน 002
>>> ดาวน์โหลด คู่มือระบบสอบออนไลน์ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป.pdf>>> ดาวน์โหลด กำหนด ...
2020-10-15 11:02:53
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ เข้าร่วมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2562
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ เข้าร่วมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำ ...
2020-10-08 12:12:05
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯวันที่ 5 ตุลาคม 2563 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไ ...
2020-10-06 10:20:29
ร่วมแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ท่านใหม่
อาจารย์ ดร.เจตน์สฤษฏิ์ อังศุกาญจนกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และหัวหน้าสาขาวิชาการบริห ...
2020-10-02 11:26:39
ขอแสดงความยินดีรองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ได้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น
สภาสวนสุนันทา อนุมัติตำแหน่งทางวิชาการ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในการประชุมครั้งที่ 9/2563 วัน ...
2020-09-30 15:26:45
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ จัดประชุมการจัดทำคู่มือคำอธิบายตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ จัดประชุมการจัดทำคู่มือคำอธิบายตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 25 ...
2020-09-30 11:20:21
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบซ่อมกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
>>> ดาวน์โหลด ข้อปฏิบัติสาหรับนักศึกษาในการสอบ พ.ศ.๒๕๖๑.pdf>>> ดาวน์โหลด กำหน ...
2020-09-28 15:33:26
ข่าวย้อนหลัง