หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เรื่อง ขยายเวลาการปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราวเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 2)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เรื่อง ขยายเวลาการปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราวเนื่องจากการแพร่ระบาดข ...
2020-06-04 11:10:21
ผู้บริหาร และบุคลากร จีอีสวนสุนันทา ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562
ผู้บริหาร และบุคลากร จีอีสวนสุนันทา ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562  วันที่ 25 ตุล ...
2019-10-29 10:00:40
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพัฒนาสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1/2562
วันที่ 18 ตุลาคม 2562 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง ผู้อำนวยการ พ ...
2019-10-24 16:35:56
จีอีสวนสุนันทา ประชุมคณะกรรมการวิชาการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ครั้งที่ 4/2562
จีอีสวนสุนันทา ประชุมคณะกรรมการวิชาการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ครั้งที่ 4/2562วันที่ 22 ตุลาคม 2562 ...
2019-10-24 16:15:51
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2562
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2562 ด ...
2019-08-15 15:51:32
เปิดรับสมัครบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
      เปิดรับสมัครบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรร ...
2019-04-22 17:26:20
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการศึกษาทั่วไปฯ
      เปิดรับสมัครบทความจำนวนจำกัด (100 บทความ) เพื่อนำเสนองานประชุมวิชาการการศึกษาทั ...
2019-07-01 16:32:59
ข่าวปัจจุบัน