หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์

สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง ผู้อำนวยก ...
2020-02-21 16:06:49
ผู้อำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ตรวจเยี่ยมในการจัดสอบกลางภาคเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2562
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง ผู้อำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ตรวจเยี่ยมและผู้คุยกับบุคลา ...
2020-02-14 14:22:01
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ เตรียมความพร้อมการเรียนการสอนศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ โดย ผู้ช่วยศาสต ...
2020-02-07 15:13:00
ประกาศรายชื่อนักศึกษาสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ประกาศรายชื่อสอบกลางภาคเพิ่มเติม           กรณีนักศึกษาลงทะเบียนล่าช้า ...
2020-02-07 09:29:42
จีอีสวนสุนันทาขอเชิญร่วมโครงการอบรมเชิงวิชาการเรื่อง “สังคมไทยในบริบทโลก” ประจำปีการศึกษา 2/2562
วันพุธที่ 29 มกราคม 2563 เวลา 11.00 -14.00 น. สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ( GE ) ได้จัดกิจกรรมการเรียนก ...
2020-02-03 11:08:36
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ เตรียมความพร้อมการเรียนการสอนศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม
วันที่ 28 มกราคม 2563 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจ ...
2020-01-29 18:54:18
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ เตรียมความพร้อมการเรียนการสอนศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง
วันที่ 21 มกราคม 2563 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจ ...
2020-02-14 16:52:34
จีอีสวนสุนันทาส่งเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.พิจิตรเขต 2
วันที่ 18– 19 มกราคม 2563 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ โดย ผู้ช ...
2020-02-14 16:51:18
จีอีสวนสุนันทาลงพื้นที่ สพป.พิจิตรเขต 2 ลงนามความร่วมมือการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
วันที่ 18– 19 มกราคม 2563 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ โดย ผู้ช ...
2020-02-14 16:50:21
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ เตรียมความพร้อมการเรียนการสอนศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ เตรียมความพร้อมการเรียนการสอนศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานีวันที่ 9 - 10 มกรา ...
2020-01-20 14:40:34
ข่าวย้อนหลัง