หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการบริหารสำนักฯ ครั้งที่ 4/2561
           วันที่ 4 มิถุนายน 2561 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมกา ...
2018-06-08 11:50:34
ผู้บริหารขับเคลื่อนจีอีหลักสูตรใหม่ พัฒนาให้เป็นมาตรฐานเดียวทั้งมหาวิทยาลัย
           ช่วงเช้า วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและน ...
2018-06-04 13:58:20
จีอีสวนสุนันทา เสริมสร้างเทคนิคการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21
       วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็ ...
2018-05-25 11:52:14
"จีอีเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน ณ ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม"
       วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็ ...
2018-05-25 11:48:31
"จีอีเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน ณ ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม"
       วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็ ...
2018-05-25 11:19:04
ข่าวย้อนหลัง