หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์

จีอีสวนสนุนันทา จัดโครงการจัดการข้อร้องเรียน “เสริมสร้างเทคนิคการให้บริการที่ดี”
               จีอีสวนสนุนันทา จัดโครงการจัดการข้อร้องเรียน ...
2018-03-23 10:56:01
ประกาศรายชื่อนักศึกษาสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2560
กลุ่มวิชาภาษารายวิชา GEL1101 การใช้ภาษาไทย กลุ่มเรียน 001 ดาวน์โหลดเอกสาร >> รายวิชา GEL1 ...
2018-03-22 16:49:30
ข่าวประชาสัมพันธ์การเปิดเรียนภาคฤดูร้อน (Summer)หมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป 3/2560
ข่าวประชาสัมพันธ์การเปิดเรียนภาคฤดูร้อน (Summer)หมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป 3/2560กำหนดการลงทะเบียนด้วยตน ...
2018-03-20 15:27:41
"จีอีสวนสุนันทาผลักดันแผนปฏิบัติการปี61 ผอ.ย้ำร่วมขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์"
"จีอีสวนสุนันทาผลักดันแผนปฏิบัติการปี61 ผอ.ย้ำร่วมขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์"วันที่ 13 มีนาคม ...
2018-03-14 16:04:53
จีอีสวนสุนันทาลงพื้นที่ สพป.พิจิตรเขต 2 พัฒนาการศึกษาและท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ครั้งที่ 2
จีอีสวนสุนันทาลงพื้นที่ สพป.พิจิตรเขต 2 พัฒนาการศึกษาและท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ค ...
2018-03-22 13:22:22
วันที่ 09 มีนาคม 2561 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์จัดประชุมคณะกรรมการวิชาการสำนักฯ ครั้งที่ 1
วันที่ 09 มีนาคม 2561 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์จัดประชุมคณะกรรมการ ...
2018-03-14 13:21:32
วันที่ 8 มีนาคม 2561 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ จัดประชุมการกำหนดภาระงานและการบริหารงานของฝ่าย ณ ห้องประชุม 3412 อาคาร 34
วันที่ 8 มีนาคม 2561 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ โดยได้รับมอบหมายจาก ...
2018-03-14 13:13:48
ประกาศรายชื่อนักศึกษามีสิทธิ์กลางภาค (ย้อนหลัง) ปีการศึกษา 2/2560
ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบกลางภาค (ย้อนหลัง) ภาคเรียนที่ 2/2560 >>คลิกเพื่อตรวจสอบประกา ...
2018-03-14 09:27:42
ข่าวย้อนหลัง