หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อสอบกลางภาค (ย้อนหลัง) ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562
>>> ดาวน์โหลด คู่มือระบบสอบออนไลน์ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (Up date)ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาสอบกล ...
2020-05-28 14:41:33
วิธีการใช้งานเว็บไซต์รายวิชาศึกษาทั่วไป ระบบ e Learning สำหรับการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.thFacebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.s ...
2020-05-26 12:50:05
แจ้งการทำกิจกรรมเก็บคะแนน e-Learning ภาคเรียนฤดูร้อน/2562
ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.thFacebook fan ...
2020-05-26 11:52:12
เตรียมพร้อมจัดสอบออนไลน์ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562
เตรียมพร้อมจัดสอบออนไลน์ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562  วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 สำนักวิชาการศึก ...
2020-05-19 15:23:25
ประกาศรายชื่อสอบกลางภาค ภาคเรียนฤดูร้อน 2562 (เพิ่มเติม)
ประกาศรายชื่อสอบกลางภาค ภาคเรียนฤดูร้อน 2562 (เพิ่มเติม)             & ...
2020-05-19 15:13:16
วิธีการใช้งานเว็บไซต์รายวิชาศึกษาทั่วไป ระบบ e Learning สำหรับการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.thFacebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.s ...
2020-05-26 12:50:18
ช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างการจัดสอบออนไลน์ ภาคเรียนฤดูร้อน
ข่าวประชาสัมพันธ์ช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างการจัดสอบออนไลน์ ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 ระ ...
2020-05-19 15:08:20
แจ้งการทำกิจกรรมเก็บคะแนน e-Learning ช่วงที่ 1 หน่วยที่ 1 - 4 ผ่านเว็บไซต์รายวิชา
แจ้งการทำกิจกรรมเก็บคะแนน e-Learning ช่วงที่ 1 หน่วยที่ 1 - 4 ผ่านเว็บไซต์รายวิชา นักศึกษาที่ลงทะเบี ...
2020-05-19 15:08:33
ประกาศรายชื่อนักศึกษาสอบกลางภาค ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562
* นักศึกษาต้องดำเนินการลงทะเบียนเรียนในระบบ reg ให้เรียบร้อย จึงจะมีสิทธิ์เข้าระบบสอบตามวันและเวลาด ...
2020-05-18 11:31:22
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สำหรับนักศึกษาที่ไม่พร้อมชำระค่าเทอมในเวลาสามารถลงทะเบียนเรียนได้
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สำหรับนักศึกษาที่ไม่พร้อมชำระค่าเทอมในเวลา สามารถลงทะเบียนเรียนได้ ...
2020-05-07 15:26:24
ข่าวย้อนหลัง