หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์

การบริหารจัดการหลักสูตร GE ประจำภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562
ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.thFacebook fan ...
2020-03-30 12:32:28
ประกาศ!! ปิดปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ในวันที่ 27 มี.ค.2563
ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.thFacebook fan ...
2020-03-26 15:57:09
ประกาศรายชื่อนักศึกษาสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
>>> ดาวน์โหลด คู่มือระบบสอบออนไลน์ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (Up date)>>> ดาวน์โหลด กำหน ...
2020-03-27 08:41:46
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ จัดประชุมบุคลากรครั้งที่1/2563
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ จัดประชุมบุคลากรครั้งที่1/2563 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง ผู้อ ...
2020-03-23 13:55:27
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19http://www.pe ...
2020-03-23 13:58:38
จีอี ประกาศแนวทางการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ...
2020-03-23 14:00:32
ประกาศรายชื่อสอบกลางภาค (ย้อนหลัง) ภาคเรียนที่ 2/2562
>>> ดาวน์โหลด ข้อปฏิบัติสำหรับนักศึกษาในการสอบรายวิชาศึกษาทั่วไปตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอ ...
2020-03-02 11:55:18
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง ผู้อำนวยก ...
2020-03-23 14:02:35
ข่าวย้อนหลัง