หน้าหลัก > กิจกรรม > การเรียนการสอน > นักศึกษาสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (รอบ 2)
นักศึกษาสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (รอบ 2)

ผู้ดูแลเว็บ GE
16 เม.ย. 63 - 24 เม.ย. 63Tel.02-1601265-70 (201)
Website : http://gen-ed.ssru.ac.th
Facebook : https://m.facebook.com/ge.ssru
PR of GE
Suan Sunandha Rajabhat University (www.ssru.ac.th)
ประชาสัมพันธ์สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th