หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > ประกาศรายชื่อนักศึกษายื่นคำร้องของสอบแก้ไขผลการเรียน (I) ภาคเรียนที่ 1/2560
ประกาศรายชื่อนักศึกษายื่นคำร้องของสอบแก้ไขผลการเรียน (I) ภาคเรียนที่ 1/2560

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-09-18 13:51:41


ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแก้ไขผลการเรียน (I) ภาคเรียนที่ 1/2560 >>คลิกเพื่อตรวจสอบ

ประกาศข้อปฏิบัติสำหรับนักศึกษาในการสอบรายวิชาศึกษาทั่วไป >>คลิกดูรายละเอียด