หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > เปิดลงทะเบียนรับเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (Tablet) สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 1) (เฉพาะนักศึกษาการศึกษานครปฐม เท่านั้น)
เปิดลงทะเบียนรับเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (Tablet) สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 1) (เฉพาะนักศึกษาการศึกษานครปฐม เท่านั้น)

ผู้ดูแลเว็บ GE
2020-07-24 16:01:28ดาวน์โหลดคู่มือการลงทะเบียนรับเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (Tablet) >>>Click

**หมายเหตุ** 

1.นักศึกษาที่ลงทะเบียนรับเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (Tablet) สามารถรับได้เฉพาะวันและรอบเวลาที่ลงทะเบียนไว้เท่านั้น
2.หากไม่สามารถมารับเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (Tablet) ตามวันและรอบเวลาที่ลงทะเบียนไว้ / ไม่พบข้อมูลในการเข้าลงทะเบียนในระบบ ให้นักศึกษายื่นคำร้องที่ จุดให้บริการ One Stop Service อาคารโลจิสติกส์ 1 ศูนย์การศึกษานครปฐม พร้อมจัดเตรียมเอกสารดังนี้

          2.1. แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป จำนวน 1 ชุด พร้องกรอกรายละเอียด ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้องทั่วไป

          2.2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด

          2.3. สำเนาบัตรนักศึกษา จำนวน 1 ชุด

          2.4. สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียนเรียน จำนวน 1 ชุด


***สามารถลงทะเบียนได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น กรุณาศึกษาขั้นตอนการลงทะเบียนโดยระเอียดก่อนลงทะเบียน
ไ่ม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th
Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/
Twitter : https://twitter.com/ssru_ge
Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : 
www.ssru.ac.th