หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0301 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร (กลุ่มเรียน 001, 002, 003)
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0301 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร (กลุ่มเรียน 001, 002, 003)

ผู้ดูแลเว็บ GE
2021-03-04 12:08:29

ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0301 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร ( กลุ่มเรียน 001)

โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ณัฐพล ธนเชวงสกุล บรรยายหัวข้อ “ การพลิกผันทางเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต”

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11.00 น. - 14.00 น.

ถ่ายทอดสดผ่านช่องทาง Youtube

https://youtu.be/fp_pWXWaqCY


ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0301 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร ( กลุ่มเรียน 002)

โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ณัฐพล ธนเชวงสกุล บรรยายหัวข้อ “ การพลิกผันทางเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต”

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.00 น. - 11.00 น.

ถ่ายทอดสดผ่านช่องทาง Youtube

https://youtu.be/fp_pWXWaqCY


ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0301 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร ( กลุ่มเรียน 003)

โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ณัฐพล ธนเชวงสกุล บรรยายหัวข้อ “ การพลิกผันทางเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต”

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 น. - 17.00 น.

ถ่ายทอดสดผ่านช่องทาง Youtube

https://youtu.be/8g6R42ycUWI


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th