หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > ผู้อำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ เข้าร่วมประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 4/2564
ผู้อำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ เข้าร่วมประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 4/2564

ผู้ดูแลเว็บ GE
2021-04-07 15:08:01

วันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 9.30 น. อาจารย์นภาศรี สุวรรณโชติ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ  เข้าร่วมประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 4/2564 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคาร 31 และประชุมออนไลน์ผ่านทางระบบ Google Meet


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th