หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0102 สุนทรียภาพของชีวิต (สำหลับกลุ่มเรียน 002)
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0102 สุนทรียภาพของชีวิต (สำหลับกลุ่มเรียน 002)

ผู้ดูแลเว็บ GE
2021-03-13 11:04:18

ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0102 สุนทรียภาพของชีวิต (สำหรับกลุ่มเรียน 002 อังคาร)

โดย ได้รับเกียรติจากอาจารย์ภัทราวดี มีชูธน บรรยายหัวข้อ “ความสุนทรีย์ที่มีอยู่ในละครกับครูเล็ก ภัทราวดี”

วันที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 น. - 11.00 น.

ถ่ายทอดสดผ่านช่องทาง Youtube

https://youtu.be/H41LYxHYy9U


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th