หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > ผู้อำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ”
ผู้อำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ”

ผู้ดูแลเว็บ GE
2021-04-07 14:39:12

อาจารย์นภาศรี สุวรรณโชติ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ” จากคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา 


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th