หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > เรียนรู้โลกออนไลน์กับสังคมไทยในยุคดิจิตอล
เรียนรู้โลกออนไลน์กับสังคมไทยในยุคดิจิตอล

ผู้ดูแลเว็บ GE
2019-06-14 10:14:42

               วันที่ 6 มิถุนายน 2562 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ (GE) จัดบรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป ในรายวิชาสังคมไทยในบริบทโลก โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ปรัชญา เปี่ยมการุณ(กรรมการ/ที่ปรึกษา ด้านสื่อและการสื่อสาร การรู้เท่าทันสื่อ สื่อสังคมออนไลน์) มาให้ความรู้ในเรื่อง "โลกออนไลน์กับสังคมไทยในยุคดิจิตอล" พร้อมกิจกรรมสนุกๆ ให้กับนักศึกษาในชั้นเรียน 

ณ ห้อง 29201 สมาคมศิษย์เก่า ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-1601265-70 ต่อ 201
เว็บไซต์สำนัก : http://gen-ed.ssru.ac.th
เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://m.facebook.com/ge.ssru
ประชาสัมพันธ์สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th