หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > “การเงิน การธนาคารในการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21” โดยอาจารย์เมตตา ศิริรัตน์ พร้อมคณะ
“การเงิน การธนาคารในการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21” โดยอาจารย์เมตตา ศิริรัตน์ พร้อมคณะ

ผู้ดูแลเว็บ GE
2019-03-06 16:12:39

        สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ จัดบรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป ในวิชาทักษะชีวิตเพื่อการความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์เมตตา ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาพร้อมคณะ มาให้ความรู้ในเรื่อง “การเงิน การธนาคารในการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21” ในวันที่ 1 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 - 11.00 น. ห้องเรียน 4701 อาคาร 47 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-1601265-70 ต่อ 201
เว็บไซต์สำนัก : http://gen-ed.ssru.ac.th
เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://m.facebook.com/ge.ssru
ประชาสัมพันธ์สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th