หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > ผู้อำนวยการสำนัก พร้อมด้วยบุคลากรสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ เข้าตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง
ผู้อำนวยการสำนัก พร้อมด้วยบุคลากรสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ เข้าตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-11-14 12:32:01

          วันที่ 31 ตุลาคม 2561 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ โดย อาจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง ผู้อำนวยการสำนักฯ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ เข้าตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง โดยนำทีมบุคลากรมาช่วยในการติวแนวข้อสอบปลายภาคเรียนในกับนักศึกษา ซึ่งเป็นกลุ่มนักศึกษาที่อยู่ต่างจังหวัด ที่ไม่ได้เรียนโดยตรงกับอาจารย์ผู้สอน แต่ใช้ระบบการถ่ายทอดสัญาณผ่านระบบ Facebook Live ถ่ายทอดวิดีโอรายการสด และ YouTube Live
          โดยระบบนี้สามารถเข้าถึงกลุ่มนักศึกษาที่เรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปโดยตรง มีความคมชัดทั้งภาพและเสียง ซึ่งทางสำนักฯได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามวิสัยทัศน์ของผู้อำนวยการ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนได้มีประสิทธิภาพ
และนอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับศูนย์การศึกษาที่รับมอบนโยบายจากมหาวิทยาลัยในการจัดการเรียนการสอนทั้งสี่ศูนย์การศึกษา เพื่อเป็นแม่แบบที่ดีของรายวิชาศึกษาทั่วไป ส่วนรายละเอียดครั้งต่อไปจะตรวจเยี่ยมศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ในวันที่ 7 กันยายน 2561 ที่จะถึงนี้ เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปให้ดีมากยึ่งขึ้น

สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-1601265-70 ต่อ 201
เว็บไซต์สำนัก : http://gen-ed.ssru.ac.th
เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://m.facebook.com/ge.ssru
ประชาสัมพันธ์สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th