หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > วันที่ 31 ตุลาคม 2560 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ได้รับเกียรติจาก คุณปฤณ จำเริญพานิชบรรยายในรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ "เทคโนโลยี gadget"
วันที่ 31 ตุลาคม 2560 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ได้รับเกียรติจาก คุณปฤณ จำเริญพานิชบรรยายในรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ "เทคโนโลยี gadget"

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-09-18 14:10:23


        วันที่ 31 ตุลาคม 2560 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ได้จัดการบรรยายกิจกรรมการเรียนการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยได้รับเกียรติจาก คุณปฤณ จาเริญพานิชบรรยายในรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ "เทคโนโลยี gadget" เวลา เวลา 11.00 - 14.00 น.ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์ โดยมีนักศึกษาให้ความสนใจเข้าฟังเป็นจานวนมาก สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-160-1265-70 ต่อ 201 เว็บไซต์ www.gen-ed.ssru.ac.th