หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > วันที่ 31 สิงหาคม 2561 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ได้รับเกียรติจาก MR.SUNNY BURNS บรรยายหัวข้อ “การถามตอบเกี่ยวกับทิศทาง การเดินทาง การใช้เวลาว่าง”
วันที่ 31 สิงหาคม 2561 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ได้รับเกียรติจาก MR.SUNNY BURNS บรรยายหัวข้อ “การถามตอบเกี่ยวกับทิศทาง การเดินทาง การใช้เวลาว่าง”

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-09-18 13:17:53

          วันที่ 31 สิงหาคม 2561 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ จัดบรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป โดยได้รับเกียรติจาก Mr.sunny burns บรรยายหัวข้อ การถามตอบเกี่ยวกับทิศทาง การเดินทาง การใช้เวลาว่าง เวลา 11.00 - 14.00 น. ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-1601265-70 ต่อ 201
เว็บไซต์สำนัก : http://gen-ed.ssru.ac.th
เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://m.facebook.com/ge.ssru
ประชาสัมพันธ์สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (www.ssru.ac.th)