หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > วันที่ 30 ตุลาคม 2560 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ได้รับเกียรติจาก คุณจิรยศ เทพพิพิธ บรรยายในรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “เทคโนโลยี hardware และ software"
วันที่ 30 ตุลาคม 2560 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ได้รับเกียรติจาก คุณจิรยศ เทพพิพิธ บรรยายในรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “เทคโนโลยี hardware และ software"

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-09-18 14:10:31


         วันที่ 30 ตุลาคม 2560 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ได้จัดการบรรยายกิจกรรมการเรียนการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยได้รับเกียรติจาก คุณจิรยศ เทพพิพิธ บรรยายในรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “เทคโนโลยี hardware และ software" เวลา 08.00 - 11.00 น. ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์ โดยมีนักศึกษาให้ความสนใจเข้าฟังเป็นจานวนมาก สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-160-1265-70 ต่อ 201 เว็บไซต์ www.gen-ed.ssru.ac.th